Prima paginăAnunțurimai 2019 › Anunț servicii de proiectare 22.05.2019
22 mai 2019 • Diverse

Anunț servicii de proiectare 22.05.2019

disclaimer

OAR București face publice anunțuri de angajare pentru arhitecți, cu scopul de a veni în sprijinul membrilor săi. OAR București nu se face răspunzător de condițiile specifice de angajare și nu se identifică cu acestea sau cu profilul angajatorului. Vă rugăm așadar să discerneți cu privire la informația cuprinsă în anunțuri și să ne semnalați eventualele nereguli, în măsura în care acestea țin de competența organizației noastre.

----------------------------

Centrul de Studii și Proiectare Construcții Militare caută colaboratori pentru servicii de proiectare.

--------------

CENTRUL DE STUDII ȘI PROIECTARE CONSTRUCȚII MILITARE achiziționează prin intermediul SEAP, servicii de elaborare a Studiului de fezabilitate, cod CPV 71241000-9,  pentru următoarele proiecte de investiție imobiliară:

1. ”Lucrări de investiții la pavilion administrativ din cazarma 2996 București”

             Vă transmitem numărul anunțului de publicitate: [ADV1079814 din 17.05.2019] - Studiu de fezabilitate pentru proiectul de investiție imobiliară- ”Lucrări de intervenții la pavilion administrativ din cazarma 2996 București” , COD PROIECT 2018–C/I–2996.

          Achiziția serviciului presupune:

- elaborarea documentației tehnico-economice, faza Studiu de Fezabilitate, inclusiv Nota de prezentare conform Ordinului ministrului apărării naționale nr. M94/2017;

 - elaborarea documentațiilor anexe la cererile de avize/acorduri solicitate prin certificatul de urbanism, susținerea acestora în comisiile de specialitate ale emitenților și obținerea, pe cheltuiala prestatorului, a avizelor/acordurilor solicitate prin certificatul de urbanism;

 - achitarea taxa MCIN, în conformitate cu ordinul nr. 2515/2018, taxă nepurtătoare de TVA.

2. ”Lucrări de investiții în cazarma 2292 Agigea”

             Vă transmitem numărul anunțului de publicitate: [ADV1079821 din 17.05.2019] - Studiu de fezabilitate pentru proiectul de investiție imobiliară- ”Lucrări de investiții în cazarma 2292 Agigea” , COD PROIECT 2018–C/I–2292.

          Achiziția serviciului presupune:

 - elaborarea documentației tehnico-economice, faza Studiu de Fezabilitate, inclusiv Nota de prezentare conform Ordinului ministrului apărării naționale nr. M94/2017;

 - elaborarea documentațiilor anexe la cererile de avize/acorduri solicitate prin certificatul de urbanism, susținerea acestora în comisiile de specialitate ale emitenților și obținerea, pe cheltuiala prestatorului, a avizelor/acordurilor solicitate prin certificatul de urbanism;

 - elaborarea ridicării topografice în sistem STEREO 70;

 - elaborarea scenariului de securitate la incendiu;

 - elaborare expertiză tehnică în vederea demolării pavilionului B; 

 - elaborare expertiză tehnică în vederea consolidării pavilionului F.

3. ”Reabilitare infrastructură în cazarma 1300 Sfântu Gheorghe”

     Vă transmitem numărul anunțului de publicitate: [ADV1079822 din 17.05.2019] - Studiu de fezabilitate pentru proiectul de investiție imobiliară- ”Reabilitare infrastructură în cazarma 1300 Sfântu Gheorghe” , COD PROIECT 2019–C/I–1300.

      Achiziția serviciului presupune:

- elaborarea documentației tehnico-economice, faza Studiu de Fezabilitate, inclusiv Nota de prezentare conform Ordinului ministrului apărării naționale nr. M94/2017;  - elaborarea documentațiilor anexe la cererile de avize/acorduri solicitate prin certificatul de urbanism, susținerea acestora în comisiile de specialitate ale emitenților și obținerea, pe cheltuiala prestatorului, a avizelor/acordurilor solicitate prin certificatul de urbanism;  - elaborarea ridicării topografice în sistem STEREO 70;  - elaborarea scenariului de securitate la incendiu;  - elaborare expertiză tehnică în vederea demolării pavilionului C.

4. ”Lucrări de investiție la pavilionul D1 (bloc alimentar) în cazarma 404 Buzău”

             Vă transmitem numărul anunțului de publicitate: [ADV1079823 din 17.05.2019] - Studiu de fezabilitate pentru proiectul de investiție imobiliară- ”Lucrări de investiție la pavilionul D1 (bloc alimentar) în cazarma 404 Buzău” , COD PROIECT 2019–C/I–404.

          Achiziția serviciului presupune:

 - elaborarea documentației tehnico-economice, faza Studiu de Fezabilitate, inclusiv Nota de prezentare conform Ordinului ministrului apărării naționale nr. M94/2017;

 - elaborarea documentațiilor anexe la cererile de avize/acorduri solicitate prin certificatul de urbanism, susținerea acestora în comisiile de specialitate ale emitenților și obținerea, pe cheltuiala prestatorului, a avizelor/acordurilor solicitate prin certificatul de urbanism;

 - elaborarea scenariului de securitate la incendiu; 

- elaborarea expertizei tehnice în vederea consolidării pentru pavilionul D1; 

- elaborarea raportului de audit energetic pentru pavilionul D1.

Unitatea Militară 02248 București
Strada Drumul Taberei, nr.7H,
sector 6,cod poștal 061416 București
Telefon: 021.318.53.67/682
Fax: 021.319.81.57
E-mail: um02248_achiz@mapn.ro 

Persoană de contact:Daniela CROITORU
Telefon: 021.318.53.67/669

Birou achizitii

-------------------------

disclaimer

OAR București face publice anunțuri de angajare pentru arhitecți, cu scopul de a veni în sprijinul membrilor săi. OAR București nu se face răspunzător de condițiile specifice de angajare și nu se identifică cu acestea sau cu profilul angajatorului. Vă rugăm așadar să discerneți cu privire la informația cuprinsă în anunțuri și să ne semnalați eventualele nereguli, în măsura în care acestea țin de competența organizației noastre.