Prima paginăAnunțuriaprilie 2019 › O.A.R. - modificare Norme metodologice privind efectuarea stagiului
10 aprilie 2019 • Profesional

O.A.R. - modificare Norme metodologice privind efectuarea stagiului

Stimați membri OAR,

În urma intrării în vigoare a Normelor metodologice privind efectuarea stagiului pentru dobândirea dreptului de semnătură aprobate prin Hotărârea CN nr. 602/26.03.2018, am primit o serie de solicitări referitoare la interpretarea anumitor dispoziții, context în care a apărut și nevoia de a clarifica dacă aceste prevederi ar putea fi extinse asupra stagiilor începute anterior datei de 26.03.2018.

Ca regulă, stagiile începute după intrarea în vigoare a noilor norme metodologice sunt supuse acestora, în timp ce stagiile începute anterior acestui moment sunt guvernate de vechea metodologie.

Pentru a veni în sprijinul stagiarilor care au început stagiul profesional anterior datei de 26.03.2018, fără a aduce atingere principiului de drept privitor la aplicarea legii în timp, Dispozițiile tranzitorii din Normele metodologice privind efectuarea stagiului pentru dobândirea dreptului de semnătură în vigoare au fost completate prin Hotărârea Consiliului Național nr. 459/18.03.2019 cu trei noi alineate.

Astfel, stagiarii care au început stagiile profesionale înainte de intrarea în vigoare a noilor norme metodologice au posibilitatea de a continua stagiul astfel:

·  în cadrul unei societăți având obiect principal sau secundar de activitate proiectarea de arhitectură;

·  sub îndrumarea unui arhitect cu drept de semnătură cu practică profesională în domeniu de minimum 5 ani (inclusiv cei 2 ani de stagiu); 

·  în domenii de specialitate sau domenii conexe.

Normele modificate se găsesc în atașament și pe website-ul OAR la acest link: https://www.oar.archi/despre-oar/cadru-legislativ-si-normativ 

Cu stimă,

Roxana Pătrulescu
arhitect
Educație, Stagiu, Formare Profesională Continuă

Ordinul Arhitecților din România
str. Arthur Verona, Pictor nr.19
010312, București, România
tel/fax: 021 317 26 34
e-mail: roxana.patrulescu@oar.archi
 www.oar.archi


Fișiere atașate: