Prima paginăAnunțurioctombrie 2018 › Reuniunea Consiliului de Conducere Teritorial 11.10.2018
19 octombrie 2018 • Agenda O.A.R. București

Reuniunea Consiliului de Conducere Teritorial 11.10.2018

Ședința Consiliului de Conducere Teritorial al Filialei București a Ordinului Arhitecților din România a avut loc joi 11 octombrie 2018, începând cu ora 15:00.

La reuniune au participat: arh. Emil Ivănescu, președinte, arh. Andrei Fenyo, vicepreședinte, arh. Irina Meliță, vicepreședinte, arh. Ana Maria Zahariade, vicepreședinte, arh. Ana Maria Goilav, vicepreședinte, arh. Cătălin Berescu, trezorier, arh. Matei Bogoescu, arh. Șerban Sturdza,       arh. Monica Iacovenco, arh. Robert-Eugen Zotescu, arh. Bogdan Andrei Fezi, arh. Raluca Munteanu, arh. Raluca Vișinescu, arh. Octavian Ungureanu, arh. Daniel Baciu, arh. Florin Nicolae Enache, arh. Daniela Calciu, arh. Radu Busuioceanu, arh. Smaranda Baciu, arh. Horia Bejan, arh. Bogdan Udrescu, arh. Stelian Alexandru Constantinescu, arh. Cornelia Burcuș, secretar executiv, ec. Adrian Mărășescu, contabil șef, avocat Marcel Toader, arh. Mihai Medvedovici, asistent comunicare.

Președintele filialei, arh. Emil Ivănescu a deschis discuțiile aducând în atenția Consiliului de Conducere Teritorial situația solicitării primite din partea mai multor membri ai filialei privind emiterea unei facturi pentru plata dovezii de înregistrare a proiectelor, menționând că, pentru deducerea în contabilitatea firmelor a cheltuielilor cu dovezile, este suficientă chitanța pe care o emite filiala - conform explicațiilor oferite de departamentele contabilitate și juridic ale filialei. De asemenea, a precizat că, pentru situația în care plata dovezii se face online, a găsit o soluție de rezolvare temporară până când solicitarea membrilor va putea fi îndeplinită prin SIOAR. În acest sens, s-a transmis către OAR Național o solicitare la care se așteaptă răspuns. De asemenea, a informat că în adresa către OAR a solicitat și un punct de vedere privind valoarea ca document fiscal deductibil a chitanței eliberate de filială. Răspunsurile OAR vor fi discutate în cadrul următoarei ședințe a Consiliului de Conducere Teritorial.

Arh. Emil Ivănescu a continuat prin a prezenta propunerea sa privind schema, obiectivele și strategiile Grupurilor de Lucru, care conțin Grupuri de Acțiune, și care vor fi constituite în cadrul filialei:

1. Arhitect OAR București – arh. Emil Ivănescu - acțiuni principale prevăzute în platforma-program prezentată în cadrul Conferinței Teritoriale de alegeri;

2. Profesional – arh. Ana Maria Goilav – formarea profesională continuă, SIOAR, stagiari și  grupul de acțiune formare alternativă, arh. Daniela Calciu;

3. Legislație – arh. Andrei Fenyo – legislație locală și națională, un grup de lucru de șoc care trebuie constituit în colaborare strânsă cu O.A.R. Național, pe plan local grupul se va ocupa de autorizații, regulamente și proceduri;

4. Calitatea vieții – arh. Cătălin Berescu – dezastre, locuirea de urgență, mobilitate urbană, cutremur – acțiuni și colaborări deja începute și grup de acțiune  Școli sigure, arh. Horia Bejan;

5. Spațiu public – arh. Ana Maria Zahariade -  concursuri, patrimoniu (grup care va sprijini OAR), Raportul pentru București, grup de acțiune spațiul verde comunitar, arh. Raluca Vișinescu, grup deja constituit.

Ca urmare a discuțiilor purtate, Grupurile de Lucru inițiate de președinte și vicepreședinți vor fi supuse aprobării de către Consiliul de Conducere Teritorial.

De asemenea, arh. Emil Ivănescu a prezentat peste 15 acțiuni întreprinse de OAR București în perioada iulie-octombrie 2018:

-       competiție-concurs dedicată tinerilor arhitecți, lansată pe 01 octombrie;

-       parteneriatul încheiat cu administrația sectorului 3, București;

-       parteneriatul-cadru încheiat cu UAR;

-       demersurile întreprinse pentru semnarea unui parteneriat cu administrația sectorului 5, București;

-       discuțiile purtate cu Arhitecții Șefi ai sectoarelor 5 și 6 vizând posibilitatea introducerii semnăturii electronice;

-       demersurile întreprinse în colaborare cu PMB în vederea unor acțiuni comune cu Facultatea de Drept, vizând arhitecții – experți judiciari;

-       Grupul de lucru de la MDRAP care a participat la mai multe ședințe legate de Ordinul Ministerului Sănătății și la o dezbatere privind regulamentul general de urbanism la care au participat arh. Emil Ivănescu, arh. Dan Baciu, arh. Andrei Fenyo și arh. Matei Bogoescu;

-       organizarea în cadrul filialei a primului eveniment dedicat membrilor filialei atestați în sesiunea 28-29 septembrie 2018;

-       primele discuții privind colaborarea cu Primăria Sector 2.

Arh. Emil Ivănescu a evidențiat faptul că aceasta este o etapă care poate aduce beneficii filialei prin poziționarea OAR București în postura de colaborator al administrațiilor publice, urmând ca ulterior acțiunile efectuale până acum să fie dezvoltate.

Consiliul de Conducere Teritorial a discutat, cu această ocazie, situația PUZ-urilor coordonatoare aflate în elaborarea primăriilor de sector din București. Concluzia a fost că OAR București trebuie să se implice pentru a preîntâmpina situațiile incorecte sau abuzive ce pot rezulta, accentul punându-se pe găsirea unei căi corecte pentru a asigura buna convivialitate.

Arh. Irina Meliță a prezentat Consiliului Teritorial o parte a strategiei de comunicare. A fost adusă în discuție necesitatea actualizării site-ului filialei București, precizându-se faptul că s-a așteptat forma finală a site-ului OAR Național pentru a ne adapta la acesta. Deoarece mai durează până la stabilirea formatului recomandat de OAR pentru filiale, în perioada următoare, se va lucra accelerat la actualizarea site-ului propriu. 

Arh. Ana Maria Zahariade a prezentat situația concursurilor de arhitectură și eforturile întreprinse la OAR Național pentru facilitarea organizării acestora. Pe această temă au luat cuvântul și arh. Raluca Vișinescu și arh. Daniela Calciu. Accentul a fost pus pe colaborarea și articularea strategiei pentru concursuri a OAR București cu celelalte grupuri de lucru și cu OAR Național, acolo existând o echipă deja rodată în această privință. Scopul final a fost identificat ca fiind stabilirea concursului de arhitectură ca instrument care poate afirma profesionalismul și promova accesul arhitecților la comanda și investiția publică.

Arh. Horia Bejan a evidențiat importanța unei bune comunicări către membri a concursurilor de arhitectură care se vor organiza, având în vedere vizibilitatea foarte mare pe care au avut-o astfel de inițiative organizate în ultima perioadă de către mari companii private.

O altă idee prezentată a fost aceea a creării unui modul DPC orientat spre formarea de specialiști în organizarea de concursuri.

Arh. Raluca Vișinescu a prezentat demersurile întreprinse de OAR București pentru stabilirea unei colaborări cu Primăria sectorului 3 în vederea cartării spațiilor verzi din sector, un prim pas făcut care poate duce în timp la abordarea unor aspecte mai complexe și de interes major pentru membrii filialei.

Consiliul Teritorial a atras atenția asupra importanței armonizării acestui demers cu acela al Registrului Spațiilor Verzi, a cărui actualizare a fost demarată de curând de PMB.

Arh. Daniela Calciu a prezentat Consiliului Teritorial viziunea și obiectivele grupul de acțiune educație alternativă care va fi implicat în educația formală și non-formală de arhitectură.

Arh. Smaranda Baciu și-a exprimat dorința de a stabili proceduri interne de lucru ale Consiliului Teritorial pentru a permite desfășurarea eficientă a activităților acestuia și s-a oferit să coordoneze această acțiune.

Arh. Emil Ivănescu a prezentat ideea organizării unui grup format din membrii conducerii filialei care să asigure contactarea telefonică a membrilor filialei, să răspundă întrebărilor acestora, să discute necesitatea actualizării datelor personale și să îi invite să se aboneze la newsletter-ul filialei – proiect ”call-center” pentru membrii. Arh. Emil Ivănescu a accentuat importanța identificării persoanelor care se vor implica în organizarea acestei acțiuni. Arh. Florin Enache a propus efectuarea unei ședințe de instruire a celor care vor fi implicați în acest proiect de către o companie specializată în acest tip de comunicare.  

A fost prezentată de asemenea Consiliului Teritorial ideea organizării, mai întâi ca proiect-pilot, a unui serviciul de curierat adresat acelora dintre membrii filialei care solicită primirea dovezii OAR prin curier. Colegiul Director Teritorial a colectat mai multe oferte din partea unor firme specializate, o decizie în acest sens urmând să fie luată.

Arh. Raluca Munteanu a prezentat Consiliului Teritorial ideea că Filiala București trebuie să urmărească fluxul înscrierii stagiarilor și să analizeze nevoile acestora în scopul pregătirii din timp a unui sistem care să asigure serviciile solicitate de stagiari. Deoarece numărul stagiarilor înscriși în Filiala București este în creștere, menționează ca posibilă măsură identificarea unui număr corespunzător de responsabili de stagiu.  

Consiliul Teritorial a considerat esențială necesitatea implicării în această activitate a unor persoane care cunosc îndeaproape noua metodologie de stagiu, s-a sugerat implicarea membrilor Comisiei de Acordare a Dreptului de Semnătură.

În cadrul Consiliului Teritorial a fost discutată și problema bugetului filialei previzionat pentru anul 2019, în contextul punerii sub semnul întrebării a colectării de către OAR a taxei din Timbrul de Arhitectură. Ec. Adrian Mărășescu, contabilul șef al filialei, a prezentat Consiliului Teritorial, în mod schematic, structura actuală și viitoare a bugetului. Membrii Consiliului Teritorial au scos în evidență importanța asigurării unor surse cât mai variate de finanțare, posibil prin intermediului oficiului economic al filialei și a altor activități și servicii. S-a stabilit convocarea unei ședințe a Consiliului de Conducere Teritorial pentru prezentarea și aprobarea proiectului de Buget 2019 întocmit de Colegiul Director Teritorial.

În ceea ce privește Grupurile de Lucru / Acțiune, Consiliul Teritorial a identificat drept esențială elaborarea cât mai rapidă a schemei definitive a acestora, găsirea persoanelor care urmează să se implice și bugetarea corespunzătoare a activității.

Arh. Florin Enache a precizat necesitatea actualizării ROF OARB în sensul armonizării cu ROF Național – grup de acțiune cu obiectiv concret. De asemenea, propune organizarea, înainte de ședința Consiliului Național, a unei ședințe comune între membri Consiliului Teritorial și membrii Filialei București în Consiliului Național.

În încercarea de a găsi noi surse de venit, arh. Emil Ivănescu a solicitat acordul Consiliului Teritorial pentru organizarea, pe parcursul programului filialei, a spațiului aflat la demisolul sediului filialei în coffee shop cu spațiu de expoziție, precizând că ideea unui spațiu cu dublă funcțiune a fost discutată și cu doamna arh. Iulia Stanciu, autor al proiectului de amenajare. După încheierea programului, în spațiul menționat vor putea fi organizate evenimente diverse de către filială, membri sau parteneri – ex. de-a arhitectura.

Membrii Consiliului Teritorial au solicitat transmiterea materialelor suport pentru ședințe înainte de acestea, în timp util pentru a le putea analiza.

În acest sens, arh. Emil Ivănescu a dat asigurări Consiliului Teritorial că toate materiale discutate în cadrul ședinței vor fi puse la dispoziția participanților la reuniune în cel mai scurt timp.