Anunțurioctombrie 2018 › Colegiul Director Teritorial 08.10.2018
9 octombrie 2018 • Agenda O.A.R. București

Colegiul Director Teritorial 08.10.2018

Au participat :

Arh. Emil Ivănescu – președinte

Arh. Andrei Fenyo – vicepreședinte

Arh. Irina Meliță – vicepreședinte

Arh. Ana Maria Zahariade – vicepreședinte

Arh. Ana Maria Goilav - vicepreședinte

Arh. Cătălin Berescu – trezorier

Arh. Cornelia Burcuș – secretar executiv

Adrian Mărășescu – contabil șef

Av. Marcel Toader

Arh. Mihai Medvedovici

Luni, 8 octombrie 2018 a avut loc o reuniune a Colegiului Director Teritorial.

Conform ordinii de zi, arh. Emil Ivănescu, președintele OAR București a deschis ședința trecând în revistă și aducând în discuție acțiunile OAR București întreprinse până acum:

-       competiția dedicată tinerilor arhitecți, lansată pe 1 octombrie

-       parteneriatul cu administrația sectorului 3

-       parteneriatul cadru cu UAR

-       demersurile făcute pentru a semna un parteneriat cu administrația sectorului 5

-       discuțiile purtate cu arhitectul șef al sectorului 5, arh. Marian Ion, vizând introducerea semnăturii electronice

-       demersurile făcute în colaborare cu PMB în vederea unor acțiuni comune cu Facultatea de Drept, vizând arhitecții – experți judiciari.

-       Grupul de lucru de la MDRAP care a participat la mai multe ședințe legate de Ordinul Ministerului Sănătății și la o dezbatere privind regulamentul general de urbanism la care au participat arh. Emil Ivănescu, arh. Dan Baciu, arh. Andrei Fenyo, arh. Matei Bogoescu.

Privind perioada următoare, arh. Emil Ivănescu a menționat posibilitatea unei acțiuni comune cu Asociația Inginerilor de Instalații din România, cu scopul de a organiza o conferință anul viitor.

De asemenea, se urmărește introducerea unui serviciu de curierat pentru membrii OAR București prin care cei care optează în acest sens să primească dovada OAR prin curier.

În continuare, arh. Ana-Maria Zahariade a adus în atenția Colegiului Director situația unui concurs organizat de Institutul pentru Studiul Holocaustului, exprimându-și îngrijorarea privind faptul că OAR București nu a fost invitat să participe la organizarea acestuia.

Următorul punct de pe ordinea de zi a vizat grupurile de lucru și de acțiune. Arh. Emil Ivănescu a prezentat grupurile de lucru propuse, discutând cu vicepreședinții viziunea sa privind organizarea și funcționarea acestora:

-       Grupul de lucru digital – acțiuni legate de implementarea semnăturii electronice

-       Grupul de lucru pentru legislație, cu accent pe zona tehnică, procedurală privind locuințele – arh. Andrei Fenyo

-       Grupul de lucru pentru calitatea vieții, locuirea de urgență, dezastre, mobilitate urbană – arh. Cătălin Berescu

-       Grupul de lucru cutremure/școli sigure – arh. Horia Bejan

-       Grupul de lucru pentru patrimoniu

-       Grupul de lucru pentru spațiul public – arh. Ana Maria Zahariade și arh. Raluca Vișinescu

A fost evidențiată importanța înființării grupului condus de arh. Irina Meliță, care se va ocupa de comunicare, sintetizând și prezentând membrilor acțiunile tuturor celorlalte grupuri. În completarea acestui grup s-a propus înființarea unui call-center care să preia solicitările și întrebările membrilor.

Arh. Ana Maria Zahariade a prezentat pe scurt Colegiului Director materialul privind concursurile de arhitectură, pe care îl va supune atenției Consiliului de Conducere Teritorial la următoarea ședință a acestuia. Din prezentarea dânsei a reieșit atenția pe care dorește să o acorde formării unor specialiști în organizarea de concursuri, vizând lipsa de persoane calificate în această privință din acest moment.

Un alt subiect discutat a privit bugetul OAR București de anul viitor, posibil grevat de dispariția Timbrului de Arhitectură. În acest context s-a pus în discuție succint și organigrama OAR București din punctul de vedere al necesităților de personal și al bugetului disponibil.

Domnul Adrian Mărășescu, contabil șef, a precizat că bugetul filialei pentru anul următor va fi mai mic decât bugetul 2018. De asemenea, a prezentat  răspunsul pe care l-a transmis membrilor care au solicitat factură fiscală pentru plata taxei de dovadă OAR. Potrivit afirmațiilor sale, chitanța emisă de filială poate fi dedusă în contabilitatea firmelor, nu este necesară factura.

A fost abordată, de asemenea, tema propunerii legislative privind abrogarea Timbrului de Arhitectură, și arh. Ana Maria Zahariade a supus atenției Colegiului Director discuțiile purtate în cadrul Comisiei de Cultură a Senatului unde inițiativa a primit aviz pozitiv. În acest sens, Colegiul Director a fost de acord că acțiunile OAR București de lobby pentru menținerea Timbrului de Arhitectură trebuie să continue în direcția scoaterii în evidență a acțiunilor culturale de utilitate și interes public finanțate din Timbrul de Arhitectură.

În finalul ședinței Colegiului Director, arh. Robert Zotescu a fost validat prin vot în funcția de comisar al Anualei de Arhitectură.

S-a aprobat ca ședințele Colegiului Director Teritorial să aibă loc la interval de două săptămâni. Următoarea reuniune va avea loc miercuri 24 octombrie.