Prima paginăAnunțuriseptembrie 2018 › Vernisaj expoziție „Arhitectura interbelică a Bucureștiului și Regalitatea”
11 septembrie 2018 • Evenimente

Vernisaj expoziție „Arhitectura interbelică a Bucureștiului și Regalitatea”

Stimați colegi,

Transmitem invitația Uniunii Arhitecților din România de participare la vernisajul expoziției „Arhitectura interbelică a Bucureștiului și Regalitatea” - autor dr. arh. Luca Matei Stoian.

Evenimentul va avea loc sâmbătă 15 septembrie 2018, ora 15:00, la Muzeul Național Peleș, în holul de onoare al Castelului Pelișor - str. Peleșului nr.2, Sinaia.

Expoziția poate fi vizitată în perioada 15-30 septembrie 2018.

Cu stimă,

11 septembrie 2018

arh. Cornelia Burcuș
Secretar Executiv

---------------------------

I N V I T A Ț I E

Avem plăcerea de a vă invita la

 E  X  P  O  Z  I  Ț  I  E    T E M P O R A R Ă

A R H I T E C T U R A   I N T E R B E L I C Ă

  B U C U R E Ș T I U L U I   Ș I   R E G A L I T A T E A

 15 - 30 SEPTEMBRIE 2018

 V  E  R  N  I  S  A  J

 15 SEPTEMBRIE 2018, ORA 15:00

La Muzeul Național Peleș – Str. Peleșului nr. 2 Sinaia, Județul Prahova, România              

„Pentru arhitectura Bucureștilor, deceniul al IV-lea al secolului trecut a fost cel al unei modernități pe care nici o altă capitală din estul european nu a cunoscut-o.”

Academician prof. dr. Răzvan Theodorescu

 Vicepreședintele Academiei Române

Expoziția, găzduită de Muzeul Național Peleș, în Holul de onoare al Castelului Pelișor, în perioada 15 - 30 septembrie 2018, cu ocazia Anului european al patrimoniului cultural și Centenarul Marii Uniri. Expoziția are un conținut complex și de maxim interes, atât pentru participanți, cât și pentru publicul interesat și cuprinde 30 de panouri de fotografie de arhitectură a unor edificii de arhitectură modernă relevante; lucrări reprezentative pentru arhitectura modernistă a Capitalei din perioada interbelică. Bucureștiul este considerat capitala est - europeană cu cele mai numeroase monumente de arhitectură modernistă, patrimoniu realizat, în mare parte, în perioada interbelică. Vernisarea expoziției va avea loc sâmbătă, 15 septembrie 2018, ora 15:00.

Expoziția, componentă a proiectului cultural „Arhitectura Interbelică a Bucureștiului și Regalitatea”, realizată de dr. arh. Luca Matei Stoian, pune în valoare identitatea culturală și istorică, contribuind la integrarea acesteia în spațiul european.

Proiectul cultural este realizat de Uniunea Arhitecților din România în parteneriat cu Academia Română - Secția de Arte, Arhitectură și Audiovizual și Muzeul Municipiului București.  Acest proiect cultural a fost  finanțat în anul 2017  în cadrul Programului cultural București „Oraș participativ” de către Primaria  Municipiului București prin Centrul Cultural al Municipiului București ARCUB.

Pentru detalii accesați:

telefon: +4 0244 310 918   I  e-mail: peles.ro@gmail.com   I   www.peles.ro