Anunțuriiulie 2018 › Buletin Informativ ACE nr.2/2018
6 iulie 2018 • Agenda O.A.R. București

Buletin Informativ ACE nr.2/2018

Stimați colegi,

Transmitem spre informare, din partea OAR, Buletinul Informativ ACE nr.2/2018.

Cu stimă,

arh. Cornelia Burcuș
Secretar Executiv

-------------------------

Doamnă/Domnule Arhitect,
Vă transmitem mai jos Buletinul Informativ al Consiliului Arhitecților din Europa (ACE) nr. 2/2018, iar în anexă:

  • Sinteza în l. română a acestuia
  • Directiva (UE) 2018/844 a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2010/31/UE privind performanța energetică a clădirilor și a Directivei 2012/27/UE privind eficiența energetică
  • Directiva privind testul de proporționalitate înainte de adoptarea unor noi reglementări ale profesiilor (versiune provizorie)
  • Broșura Why Work with European Architects?

Cu deosebită considerație,

Mariana Ionescu

Consilier Relații InternaționaleOrdinul Arhitectilor din Romania
Strada Arthur Verona, Pictor nr. 19
sector 1, Bucuresti, 010312
Tel/fax 021 317 26 34, 0728 872 150
www.oar.archi, www.oarsquarespace.com