Prima paginăAnunțuriiunie 2018 › Întâlnire de lucru cu tema Strategia Filialei București a OAR privind pregătirea profesională continuă a arhitecților
22 iunie 2018 • Agenda O.A.R. București

Întâlnire de lucru cu tema Strategia Filialei București a OAR privind pregătirea profesională continuă a arhitecților

Joi 21 iunie 2018, începând cu ora 15:00, a avut loc o întâlnire de lucru a membrilor Consiliului Teritorial având ca temă Strategia Filialei București a OAR privind pregătirea profesională continuă a arhitecților.

La întâlnire au participat arh. Emil Ivănescu, Președinte, arh. Ana Maria Goilav, Vicepreședinte cu profesia, arh. Andrei Fenyo, Vicepreședinte legislație, arh. Monica Iacovenco, arh. Robert Zotescu, arh. Iulia Stanciu, arh. Raluca Vișinescu, arh. Octavian Ungureanu, arh. Daniel Baciu, arh. Horia Bejan, arh. Bogdan Udrescu, arh. Stelian Constantinescu.

În deschiderea reuniunii, arh. Emil Ivănescu, Președinte OAR București, precizează faptul că platforma-program pe care a prezentat-o în Conferința OAR București conține un sistem de priorități axate pe profesional pentru îmbunătățirea situației arhitecților și stagiarilor filialei, accentuând inițiativa înființării unei burse profesionale axată pe mai multe paliere – de vârstă și de experiență.

Doamna arh. Ana Maria Goilav, Vicepreședinte cu profesia, prezintă propunerea ca, împreună cu cei prezenți, să stabilească mai întâi obiectivele planului de dezvoltare profesională urmând ca strategia să fie ulterior stabilită în funcție de aceste obiective. Precizează că propune, mai întâi, definirea organizației și prezintă trei clip-uri întocmite de ”de OAR ce știi”, un colectiv de arhitecți din care face parte și care s-au unit pentru a realiza o serie de filme despre Ordinul Arhitecților din România: ”Istoria OAR”, ”Legile 184 & 50” și ”Dreptul de semnătură”. Arh. Ana Maria Goilav încheie luarea de cuvânt cu prezentarea unor citate din Vitruviu referitoare la felul cum a fost în trecut și cum este privită acum profesia de arhitect în societate.

În cadrul discuțiilor care au urmat o parte din cei prezenți au solicitat prezentarea unui proiect de strategie a Filialei București privind pregătirea profesională a membrilor: arh. Andrei Fenyo, arh. Dan Baciu, arh. Bogdan Udrescu.

În continuarea reuniunii, doamna arh. Iulia Stanciu a prezentat propuneri concrete privind planul de Dezvoltare Continuă Profesională (DPC) și metodologia de stagiu și a exprimat aprecieri față de contribuția OAR București, a doamnei arh. Raluca Munteanu personal, la colectarea de informații utile prin programul pilot derulat în legislatura 2014-2018.

Prezentarea a fost urmată de dezbateri pe parcursul cărora, o parte din cei prezenți au sesizat aspecte cu care nu sunt de acord: lipsa pregătirii profesionale individuale - arh. Bogdan Udrescu, lipsa organizării DPC pe categorii de vârstă și notorietate – arh. Dan Baciu, obligativitatea programului DPC pentru membri – arh. Octavian Ungureanu, OAR București gazdă pentru cursuri organizate de instituții specializate – arh. Stelian Constantinescu. 

Discuțiile au evidențiat importanța organizării unui Grup de Acțiune pe tema dezvoltării profesionale continue care să includă arhitecți membri ai Consiliului Teritorial, arhitecți ai filialei și specialiști.

În încheierea reuniunii, arh. Emil Ivănescu a prezentat intenția filialei de a facilita accesul membrilor la o bibliotecă de informații și de normative importante pentru profesie și demersurile pe care le-a întreprins în acest sens până în prezent.           

22 iunie 2018