Prima paginăAnunțuriiunie 2018 › Reuniune între Colegiul Director al Filialei București ales pentru legislatura 2018-2022 și membrii Colegiului Director al filialei în legislatura 2014-2018
20 iunie 2018 • Agenda O.A.R. București

Reuniune între Colegiul Director al Filialei București ales pentru legislatura 2018-2022 și membrii Colegiului Director al filialei în legislatura 2014-2018

Marți 19 iunie 2018, începând cu ora 15:00, a avut loc întâlnire de lucru a Colegiului Director al Filialei București ales pentru legislatura 2018-2022 cu membri Colegiului Director Teritorial în legislatura 2014-2018.  

La întâlnire au participat arh. Emil Ivănescu, Președinte, arh. Irina Meliță, Vicepreședinte cu imaginea și comunicarea, arh. Andrei Fenyo, Vicepreședinte legislație, arh. Ana Maria Goilav, Vicepreședinte cu profesia, arh. Ana Maria Zahariade, Vicepreședinte concursuri și educație non formală, arh. Cătălin Berescu, Trezorier care i-au avut ca invitați pe domnul arh. Șerban Sturdza, Președinte în legislatura 2014-2018, arh. Bogdan Bogoescu, Vicepreședinte legislație și arh. Raluca Munteanu, Vicepreședinte cu profesia.

În deschiderea ședinței, dr. arh. Emil Ivănescu, Președinte OAR București, a precizat că discuțiile vor fi consacrate unui schimb de experiență între participanți și i-a invitat pe colegii aflați la sfârșit de mandat să prezinte propuneri și sugestii privind activitatea filialei:

- Domnul arh. Șerban Sturdza a recomandat îmbunătățirea comunicării cu membrii și cu administrația centrală și locală, stabilirea unor relații de colaborare și susținerea activității Arhitecților Șefi bucureșteni.

- Domnul arh. Bogdan Bogoescu a recomandat sprijinirea eforturilor pentru finalizarea PUG București.

- Doamna arh. Raluca Munteanu a recomandat continuarea programului de dezvoltare continuă derulat prin filială și dezvoltarea acestuia cu teme propuse de membri – organizarea de sondaje on-line pentru stabilirea subiectelor de interes.

Membrii Colegiului Director ales au aprobat numirea doamnei arh. Irina Meliță ca înlocuitor al Președintelui în caz de imposibilitate temporară sau lipsă a acestuia. Procedura de preluare a prerogativelor președintelui va fi stabilită, conform Regulamentului, de Consiliul Teritorial.

A fost aprobată prelungirea contractului doamnei ec. Aurelia Vlad, cenzor atestat.

În cadrul reuniunii s-a aprobat promovarea pe site-ul filialei www.oar-bucuresti.ro a candidaților la funcția de Președinte OAR.

20 iunie 2018