Prima paginăAnunțuriiunie 2018 › Întâlnire de lucru cu tema Strategia de comunicare a Filialei București a OAR
15 iunie 2018 • Agenda O.A.R. București

Întâlnire de lucru cu tema Strategia de comunicare a Filialei București a OAR

Joi 14 iunie 2018, începând cu ora 15:00, a avut loc o întâlnire de lucru a membrilor Consiliului Teritorial având ca temă Strategia de comunicare a Filialei București a OAR.

La întâlnire au participat arh. Emil Ivănescu, Președinte, arh. Irina Meliță, Vicepreședinte cu imaginea și comunicarea, arh. Andrei Fenyo, Vicepreședinte legislație, arh. Monica Iacovenco, arh. Robert Zotescu, arh. Andrei Fezi, arh. Octavian Ungureanu, arh. Daniel Baciu, arh. Florin Enache, arh. Radu Busuioceanu, arh. Smaranda Baciu, arh. Horia Bejan, arh. Stelian Constantinescu.

Întâlnirea a fost moderată de arh. Irina Meliță care a prezentat în deschidere propunerea pentru strategia de comunicare a filialei structurată în funcție de grupurile țintă căreia se adresează: membrii filialei, public/cetățeni, autorități publice, universități/studenți, organizații similare din străinătate, OAR Național, filialele OAR, organizații din domeniu: urbaniști, peisagiști, ingineri, constructori, comunicare internă.

Discuțiile au evidențiat mai multe idei dintre care amintim: îmbunătățirea comunicării cu membrii filialei, transparentizarea activității forurilor de conducere, live streaming cu reuniunile pe teme de interes, organizarea unui sistem de consultare on-line a membrilor pe diverse teme, organizarea de întâlniri de lucru pe teme majore de activitate: profesional, organizare concursuri, organizarea periodică a unor dezbateri cu membrii filialei având ca subiect probleme de interes pentru aceștia.

În cadrul reuniunii s-a concretizat importanța organizării unui grup de lucru în Grup de Acțiune care să includă arhitecți membri ai Consiliului Teritorial, arhitecți ai filialei și specialiști în comunicare.

Sinteza acestor întâlniri va genera conținutul comunicării activităților filialei.

15 iunie 2018