Prima paginăAnunțuriiunie 2018 › Înscrieri la Bienala Națională de Arhitectură 2018
14 iunie 2018 • Evenimente

Înscrieri la Bienala Națională de Arhitectură 2018

Stimați colegi,

Transmitem alăturat invitația Uniunii Arhitecților din România de participare la Bienala Națională de Arhitectură 2018, ediția a XIII-a.

Cu stimă,

arh. Cornelia  Burcuș
Secretar Executiv

-------------------------

Stimați colegi

Uniunea Arhitecților din România are plăcerea să vă invite să participați la Bienalei Naționale de Arhitectură 2018, Ediția a XIII-a.

În aceaste zile suntem in plină perioadă de înscriere a proiectelor in concurs (1 iunie-10 iulie). Practic, mai sunt 34 de zile până la închiderea acestei perioade.

Este perioada cea mai importantă, deoarece o Bienală este cu adevarat un succes dacă reușește să convingă și să aibă înscrise în concurs toate proiectele interesante din ultimii ani.

Tema din 2018 a celui mai prestigios eveniment de arhitectură din țară este „100 de ani de arhitectură în România”.

Tema din acest an promovează recuperarea tradiției și dialogul ei cu modernitatea. Redefinirea spațiului urban, propunând soluții în pas cu noile tehnologii, toate concretizate în proiecte a căror miză este viitorul. Timp de o lună vor avea loc dezbateri de idei, evenimente în care arhitectul se va întâlni cu comunitatea.

Iată doar o mică parte din ceea ce își propune în acest an, Bienala Naționala de Arhitectură, în cele 11 secțiuni ale sale:

1. Arhitectura rezidențială, București:

toate tipurile de locuinte individuale si colective, indiferent de amploarea proiectelor, finalizate in ultimii 2 ani.

2. Arhitectura construcțiilor publice, București:

proiectele pentru programe arhitecturale specifice comunității: birouri, administrație, servicii,comerț, cultură, educație, sănătate, sport, agrement / loisir și spații de producție finalizate in ultimii 2 ani.

3. Restaurare. Consolidare. Clădiri restituite comunitaților, Constanța:

proiectele de restaurare a constructiilor listate in LMI, consolidari de constructii listate sau aflate in zone protejate, constructii cu valoare culturala, sentimentala, ambientala care si-au gasit un destin diferit in societatea contemporana prin recuperare si valorificarea arhitecturala, finalizate in ultimii 2 ani.

4. Design interior, Bucuresti:

proiecte de amenajare a spatiilor interioare - atat proiecte publice -comert, cultura, birouri, educatie, sanatate, sport, agrement, servicii sau administratie cat si proiecte rezidentiale - individuale sau colective, finalizate in ultimii 2 ani.

5. Spațiul public incluziv, Oradea:

spații de mobilitate urbană: amenajări / reamenajări / modernizări de trasee și zone pietonale, promenade, bulevarde, pasaje pietonale, piețe civice, piețe comerciale, maluri de apă / cheiuri / faleze; spații de reflecție și reprezentare: spații asociate unor obiective de interes public / esplanade, piațete cu caracter cultural, trasee / zone cu caracter memorialistic; spații pentru loisir și recreere: parcuri și grădini urbane, scuaruri, promenade verzi / albastre; micro-spații publice din zone rezidențiale sau mixte (locuri de joacă etc.) alte spații de interes public în regim deschis sau semi-deschis din localitățile urbane și stațiunile din țară. proiecte finalizate in ultimii 5 ani.

6. Rural, Cluj:

toate proiectele, indiferent de funcțiune sau gabarit, destinate mediului rural, care își propun să activeze resursele locale -specific local, tehnici/ meșteșuguri/materiale, precum și forța de muncă - și să ofere continuitate și dezvoltare durabilă comunității - indiferent că este vorba despre o gospodărie, o autoritate locală, un agent economic, o parohie sau alt tip de beneficiar- finalizate sau în curs de finalizare, în ultimii 5 ani.

7. Arhitectura verde și energii alternative, Brăila:

proiecte și realizări din ultimii ani care valorifică concepte moderne în construcții, utilizarea energiilor alternative regenerabile, consumuri minime în exploatare, încadrarea în specificul tradițional al comunității și care vizează obiective noi sau reabilitarea unor valori arhitecturale de patrimoniu, finalizate în ultimii 5 ani.

8. Publicații de arhitectură, Iași:

secțiunea este destinată cărților și periodicelor - în format tipărit sau digital- de critică, istorie și teorie din domeniile arhitectură, conservarea patrimoniului, urbanism sau design, realizate in ultimii 2 ani.

9. Fotografia de arhitectură, Târgu Mureș:

fotografii care să se înscrie și să susțină tema Bienalei, realizate în ultimii 2 ani. Concursul este deschis autorilor de fotografie de arhitectura arhitecti, studenti la arhitectura, absolventi sau studenti ai facultatilor de arte plastice si film.

10. Evenimentul de arhitectură și strada ca o scenă, Târgu Mureș:

proiecte care se încadrează în categoriile școli de vară, tururi ghidate, pavilioane expoziționale, saloane de artă și arhitectură, street delivery, evenimente urbane și artistice, altele asemenea, finalizate în ultimii 5 ani.

11. Diplome-arhitecți în afirmare, Sibiu:

proiecte de diplomă de la facultățile de arhitectură, design interior și urbanism, realizate in ultimii 5 ani.

Aceste sectiuni se vor desfășura pentru prima dată simultan, în 8 orașe din țară - București (1, 2, 4) , Brăila (7), Cluj (6), Constanța (3), Iași (8), Oradea (5), Sibiu (11), Târgu-Mureș (9, 10).

În jurul expoziției-concurs, prezentata publicului larg in luna octombrie, va fi organizată o suită de alte evenimente conexe - conferințe, expoziții, dezbateri profesionale, lansări de carte, evenimente culturale, evenimente de strada care pun în evidență legăturile arhitecturii cu arta fotografiei, filmului și a teatrului și care vor atrage nu numai profesioniști, ci și un public larg.

Va punem la dispozitie o serie de informatii utile și vă incurajăm să vă înscrieți la BNA 2018:

1. adresa la care vor putea sosi intrebari legate de nelamuriri, asistenta tehnica  probleme oganizatorice este: uarbna2018@gmail.com

2. Platforma pentru înscrierea proiectelor este https://www.entryform.ro/bna2018/

3. Regulamentul concursului se află la adresa: 

https://www.uar-bna.ro/2018/fisiere/regulament/Regulament_BNA_2018.pdf

4. Calendarul Bienalei pe care lucram in acest moment este urmatorul:

Aveți tot suportul meu și al echipei organizatorice în a vă sprijini în acest demers important.

Adina Mastalier

Bienala Nationala de Arhitectura

tel 0730505205

--

Bienala Națională de Arhitectură – https://www.uar-bna.ro

Organizator:
Uniunea Arhitecților din România – https://www.uniuneaarhitectilor.ro