Prima paginăAnunțuriiunie 2018 › Prima ședință a Consiliului de Conducere Teritorial București
4 iunie 2018 • Agenda O.A.R. București

Prima ședință a Consiliului de Conducere Teritorial București

Dragi Colegi

Joi, în data de 31 mai, ora 15:00, a avut loc prima ședință a Consiliului Teritorial a OARB. La ședința au fost invitați și au participat atât membri plini cât și membri supleanți, considerând că toți au drepturi egale exprimate prin vot,  de a reprezenta  arhitecții Filialei. Au fost prezenți 23 de arhitecți plini și supleanți, din totalul de 24 de membri ai CCT.

Ședința a avut mai multe puncte de analiză pe ordinea de zi, printre care:  alegerea echipei de conducere a Filialei; strategia grupurilor de lucru versus grupuri de acțiune; și un  tour de table cu arhitecții prezenți.    

Dacă la sesiunea “tour de table”, fiecare arhitect din cadrul CCT, și-a expus propria viziunea asupra profesiei, sesiunea “grupurilor de acțiune” a constat în explicarea strategiei viitoare de lucru a Filialei care va pune accent pe dezvoltarea unor proceduri simple și motivate de acțiune.

Grupurile de lucru au fost denumite generic grupuri de acțiune pentru a pune accentul pe necesitatea implementării rezultatului dezbaterii.

Aceste grupuri de acțiune vor fi generate atât de vicepreședinți și președinte, conform regulamentului, cât și de membrii din Consiliul Teritorial și vor avea că invitați atât arhitecți ai filialei, cât și specialiști din afara profesiei, din zona administrației, a dezvoltatorilor, universitară, educație, cercetare, a instituțiilor, societate civilă și a întregului mediu al construcțiilor. Programul grupurilor de lucru  va fi construit  pentru a  rezolva  probleme curente ale arhitecților din Filială, dar și pentru a asigura suportul OAR Național pentru diferite inițiative la nivel guvernamental și  instituțional. 

În alegerea echipei de coordonare și conducere a OARB  am inițiat o procedură nouă:  înainte de ședința de CCT și înainte a lua o decizie cu privire la propunerea Colegiului Director (conf. regulamentului în vigoare), m-am întâlnit personal cu majoritatea arhitecților din CCT, individual sau în grup, astfel încât să pot identifica capacitățile, implicarea și intențiile fiecărui arhitect din CCT. Aceste discuții au fost  lungi, dar edificatoare, accentuând și mai mult intențiile comune ale fiecărui arhitect.

Criteriile de bază au fost:  experiența în zona propusă, dorința de implicare în OARB, cunoașterea problemelor OAR, experiență în profesie, inițieri, participări  și premii la competiții de arhitectură, dar și un anumit profil personal dedicat lucrului în echipă. Având aceste considerente am propus următoarea echipă prin care voi putea implementa ceea ce am promis  în platforma program, precum și alte inițiative care vor apărea  pe parcurs. 

Echipa de conducere a OARB

Arh. Irina Meliță, vicepreședinte cu comunicarea

Arh. Andrei Fenyo, vicepreședinte cu legislația

Dr.Arh. Ana Maria Goilav, vicepreședinte profesional

Dr. Arh. Ana Maria Zahariade, vicepreședinte cu organizarea competițiilor de arhitectură 

Dr. Arh. Cătălin Berescu, trezorier.

Doamna arhitect Irina Meliță are o experiență bogată în participarea la competiții de arhitectură naționale și internaționale precum și în comunicarea de arhitectură. De asemenea, doamna arhitect a avut o colaborare de lungă durată în grupuri de lucru ale OAR Național, ceea ce i-a oferit o experiență reală cu privire la OAR. Strategia comunicării va fi realizată pe mai multe paliere și orientată atât către interiorul breslei cât și către exteriorul ei.

Domnul arhitect Andrei Fenyo are o experiență recunoscută în practica de arhitectură (recunoscută prin premii de arhitectură) dar și în analiza legislației existente. Modul în care dorește să se implice în acest context spinos este de a relua ca dezbatere și ca prim pas, anumite automatisme și anacronisme legislative actuale. Implicarea lui și în alte asociații profesionale de arhitectură, va asigura, ulterior, și o bună cooperare între OARB și acestea. 

 Doamnă arhitect Ana Maria Goilav, este recunoscută atât ca arhitect practician, ca profesor dar și ca inițiator al unuia dintre cele mai interesante proiecte de formare profesională alternativă din România, Școala de la Bunești. Alături de experiența unui mandat în cadrul OARB, plus calitățile deja enumerate, doamna arhitect va dezvolta misiunea  profesională a Filialei începând cu dialogul privind măsurile urgente ce se impun în zona de profesie și de stagiu.

 Doamna arhitect Ana Maria Zahariade, este recunoscută pentru efortul de a dinamiza competițiile de arhitectură în cadrul OAR Național. Intenția este ca la București să creăm împreună  un pol puternic de concursuri și o echipă care să poată organiza efectiv competiții de arhitectură în Capitală. 

Domnul arhitect Cătălin Berescu, este unul dintre primii membri ai CCT de la formarea OARB și  a cunoscut evoluția organizației București. De asemenea, Cătălin Berescu este recunoscut atât la nivelul profesiei de arhitectură cât și la nivelul administrației și al instituțiilor ca un promotor  al conceptului de  arhitectură de urgență, ce pune accentul în primul rând pe calitatea vieții și a locuirii. Domnul arhitect a lucrat cu echipe transdisciplinare, pe bugete de diferite mărimi, cunoscând foarte bine raportul de echilibru între un set de acțiuni de implementare și un buget bine edificat.

Alături de această echipă de conducere, am susținut înființarea a trei grupuri de lucru/acțiune, care, alături de alte grupuri inițiate de membri din CCT, vor întări acțiunea generală a OARB:    

Grup de lucru /grup de acțiune  pe legislație, cu inițiator și coordonator arh. Mihaela Gafar.

Grup de lucru/grup de acțiune pe organizare, cu inițiator si  coordonator dr. arh. Robert Zotescu.

Grup de lucru/grup de acțiune pentru educație non-formală, cu inițiator  coordonator dr. arh. Daniela Calciu.

 Conform regulamentului, alături de aceste grupuri, la propunerea actualului președinte OARB, toți arhitecții din CCT vor putea iniția grupuri care să rezolve punctual diferitele probleme ale arhitecților filialei, dar și să colaboreze cu OAR Național. Aceste grupuri vor respecta metodologia în vigoare a OAR Național, iar prin extensie, modul lor de organizare va avea câteva  particularități specifice  filialei OAR București.  Această organizare, va avea un program de desfășurare a ședințelor CD-ului și CCT-ului expus dinainte, mai des față de ce prevede regulamentul. De altfel, propunerea președintelui  în cadrul primei ședințe de CCT a fost că anumite ședințe foarte importante decizional pentru arhitecții bucureșteni, să fie transmisă on-line prin livestreaming. Propunerea face parte din platforma program ce are ca punct prioritar transparența Filialei  față de arhitecții bucureșteni. 

În concluzie, direcția Filialei este de a crea o echipă motivată și extinsă  de arhitecți, care nu doar să dezbată problemele profesiei și ale arhitecturii, dar și să poată să acționeze  pentru rezolvarea lor. 

Mulțumesc tuturor arhitecților din Consiliul Teritorial pentru prezență, sinceritate  și votul lor !

Dr. arh. Emil Ivănescu
Președinte OARB