Prima paginăAnunțurimai 2018 › Sistemul de informații asupra costurilor pentru proiectarea de arhitectură (SIC)
15 mai 2018 • Profesional

Sistemul de informații asupra costurilor pentru proiectarea de arhitectură (SIC)

Stimate doamne și stimați domni arhitecți, membri ai Ordinului Arhitecților din România,

După cum cei mai mulți dintre dvs. cunosc deja, OAR a susținut, în ultimii ani, un laborios efort de cercetare dedicat construirii unui sistem de informații asupra costurilor privitoare la proiectarea de arhitectură.

Necesitatea articulării unui astfel de sistem a apărut, din punct de vedere legal, încă din anul 2010, când a fost publicată Legea nr. 172/2010 de modificare și completare a Legii nr. 184/2001. La rândul său, acest act normativ este consecința adoptării, în Parlamentul European, a unei directive referitoare la desființarea tarifelor pe piața serviciilor din Uniunea Europeană. Efortul de a răspunde cerințelor instituite prin Legea 172/2010 presupune, în principal, structurarea și permanenta actualizare a unei platforme online prin care utilizatorul este informat asupra costurilor de timp implicate de proiectarea de arhitectură.

Grupul de lucru al OAR – constituit în scopul consultanței de specialitate acordate cercetătorului angajat în realizarea platformei online – a elaborat, alături de echipa de cercetători IMAS, un chestionar pe baza căruia s-au cules, în intervalul de timp septembrie 2015 – ianuarie 2016, date pentru o mare varietate de funcțiuni referitoare la timpii de execuție pe misiuni de arhitectură, cu precădere pentru construcții noi. Datele au fost verificate, agregate și prelucrate de specialiștii IMAS, de asemenea în colaborare cu membrii grupului de lucru. Modelele statistico-matematice rezultate au permis construirea unui soft de calcul - Sistemului de informații asupra costurilor pentru proiectarea de arhitectură (SIC) - al cărui rezultat (i.e. un total de ore de muncă dedicată unui anumit proiect de arhitectură) poate fi accesat prin completarea unui scurt chestionar online referitor la caracteristicile proiectului de arhitectură.

Sistemului de informații asupra costurilor pentru proiectarea de arhitectură (SIC) a fost ulterior testat de un număr de 43 de arhitecți și este funcțional, având URL:

http://mail.imas-inc.com:8080/arhitecti/index.php/186346

În prezent, ne aflăm în etapa perfecționării acestui instrument sub aspectul lărgirii bazei de date, pentru a putea dezvolta, pentru majoritatea programelor de arhitectură, modele de calcul cu o cât mai mare relevanță statistică. Deocamdată, baza de date constituită în perioada septembrie 2015 – ianuarie 2016 permite dezvoltarea a două modele de statistică inferențială: pentru construcții noi de locuințe individuale și semi-colective și pentru construcții noi de locuințe colective. Alte programe de arhitectură sunt mai slab reprezentate în baza de date existentă în acest moment.

În scopul asigurării reprezentativității și a structurării ulterioare a unui număr de zece modele statistico-matematice noi, OAR și IMAS reiau eforturile de colectare de date. Colegiul Director al OAR îi roagă pe membrii tuturor filialelor ca, în cazul în care sunt contactați în vederea extinderii bazei de date, să contribuie la procesul de colectare accesând și completând un chestionar online prin care se culeg timpii de muncă necesari execuției misiunilor cuprinse într-un proiect de arhitectură pe care l-au realizat.

De altfel, acest efort de culegere de date trebuie reluat și în viitor, pentru actualizarea permanentă a formulelor de calcul ale softului. Le mulțumim tuturor membrilor care au răspuns la chestionar în perioada septembrie 2015 – ianuarie 2016.

Mai multe detalii despre Sistemului de informații asupra costurilor pentru proiectarea de arhitectură (SIC) puteți găsi la acest link.

Cu deosebită stimă,

Arh. Rudolf Gräf

Vicepreședinte - Ordinul Arhitecților din România

Ordinul Arhitecților din România
str. Arthur Verona, Pictor nr.19
010312, București, România
tel/fax: 021 317 26 34, 0728 872 150
e-mail: office@oar.archi
www.oar.archi