Prima paginăAnunțurimai 2018 › Anunț privind a doua convocare a Conferinței Teritoriale pentru alegeri OAR București 12 mai 2018
12 mai 2018 • Agenda O.A.R. București

Anunț privind a doua convocare a Conferinței Teritoriale pentru alegeri OAR București 12 mai 2018

Stimați colegi,

Întrucât la prima convocare a Conferinței Teritoriale a OAR București, de la ora 9:05, nu a fost întrunit cvorumul regulamentar, anunțăm, pe această cale, a doua convocare astăzi, 12 mai, pentru ora 10.05, în același loc – Aula Magna, Facultatea de Drept, Bd. Mihail Kogălniceanu nr.36-46. Vă informăm că prezentul anunț privind a doua convocare este publicat simultan pe website și Facebook, pentru a fi adus la cunoștința membrilor cât mai rapid.

Regulamentul OAR București a fost documentul care a stat la baza organizării Conferinței Teritoriale din data de 12 mai. În consecință, în stabilirea desfășurătorului pentru acest eveniment s-au luat în calcul cu maximă atenție toate prevederile din Regulament, implicit cele care au în vedere numărul membrilor prezenți la vot și întrunirea cvorumului.

Potrivit Regulamentului, Cap.3, Art.12, Alin.1, Conferința Teritorială este legal constituită, la prima convocare, în prezența majorității simple a membrilor cu cotizația achitată la zi: 1.205 persoane cu drept de vot (jumătate + 1 din 2.408 membri cu cotizația achitată la data publicării Ordinii de zi).

În cazul în care la prima convocare nu se întrunește cvorumul prevăzut la Alin.1, atunci are loc o a doua convocare, în maximum 24 de ore, iar Comitetul de Organizare are obligația de a anunța noua oră de începere a Conferinței Teritoriale. La a doua convocare, Conferința este legal constituită din membrii prezenți, indiferent de numărul lor. Comitetul de Organizare declară Conferința statutară, putând continua desfășurarea evenimentului în baza Ordinii de zi.

Vă așteptăm la lucrările Conferinței Teritoriale!