Prima paginăAnunțuriaprilie 2018 › Programul Conferinței Teritoriale a Filialei București a O.A.R., sâmbătă 12 mai 2018, ora 8:00
12 aprilie 2018

Programul Conferinței Teritoriale a Filialei București a O.A.R., sâmbătă 12 mai 2018, ora 8:00

Conferința Teritorială de alegeri a Filialei București a Ordinului Arhitecților din România are loc sâmbătă 12 mai 2018, începând cu ora 8:00, în Aula Magna a Facultății de Drept, Bd. Mihail Kogălniceanu nr.36-46, București.

Programul Conferinței cuprinde:

- Rapoartele de activitate ale forurilor de conducere și ale comisiilor alese ale Filialei București a O.A.R. în legislatura 2014-2018;

- Alegerea forurilor de conducere și a comisiilor Filialei București a O.A.R. pentru următorii patru ani, legislatura 2018-2022;

- Validarea listei delegaților și a listei supleanților Filialei București a O.A.R. la Conferința Națională de alegeri a O.A.R. din 30 iunie-01 iulie 2018 (209 delegați/un delegat la 20 membri și 21supleanți/un supleant la 10 delegați);

- Adoptarea Hotărârii Conferinței Teritoriale de alegeri a Filialei București a O.A.R. privind validarea listei candidaților propuși pentru Consiliul Național, legislatura 2018-2022 (42 de locuri pentru Filiala București, conform Hotărârii 124/22.01.2018 a CD al OAR).

La lucrările conferinței pot participa, fără formalități prealabile, toți membrii filialei, inclusiv aceia care au dreptul de semnătură suspendat la cerere. Drept de vot și dreptul de a candida pentru forurile de conducere și comisiile alese ale filialei îl au numai membrii cu cotizația achitată la zi. Pentru anul 2018, cotizația se poate achita până cel târziu luni 30 aprilie.

Candidaturile, inclusiv cele pentru Consiliul Național (vezi Anexele 1-8 ale H1232 CD OAR București), vor fi depuse personal la secretariatul filialei până joi 3 mai 2018, ora 16:30.

Înregistrarea participanților la Conferință Filialei București a O.A.R. se face prin legitimare cu Carte de Identitate/Buletin de Identitate în ziua conferinței, între orele 8:00 - 9:00.

Conform art.12, al.1) din Regulamentul Filialei București, Conferința Filialei este legal constituită, la prima convocare, în prezența majorității simple a membrilor cu cotizația achitată la zi. La constatarea neîntrunirii majorității simple la prima convocare, se va transmite anunț on-line către toți membrii filialei privind a doua convocare a conferinței. Conferința va începe la 60 de minute de la transmiterea anunțului și se va desfășura în aceeași sală.

Prezența la lucrările Conferinței Filialei București a O.A.R. este obligatorie pentru toți candidații pentru forurile și comisiile alese ale Filialei București și pentru Consiliul Național, precum și pentru toți cei înscriși pe listele de delegați și supleanți ai filialei la Conferința Națională.

Participanții cu drept de vot la Conferința Filialei București a O.A.R. vor primi la înregistrare mapa conținând ordinea de zi a conferinței, materialele supuse aprobării conferinței, lista forurilor de conducere și a comisiilor care se aleg și buletinele de vot.

Vă așteptam să participați la Conferința Teritorială a Filialei București a O.A.R.