Prima paginăAnunțurimartie 2018 › Ghid al Comisiei Europene privind achizițiile publice
1 martie 2018 • Profesional

Ghid al Comisiei Europene privind achizițiile publice

Stimați colegi,

Transmitem din partea OAR informația primită din partea Consiliului Arhitecților din Europa (ACE) privind apariția noului Ghid al Comisiei Europene privind achizițiile publice. Anexăm versiunea în limba engleză a ghidului cu mențiunea că la pagina 45-46 există un paragraf privind concursul de soluții de arhitectură.

Cu stimă,

arh. Cornelia Burcuș
Secretar Executiv

--------------------------

Doamna/Domnule Arhitect,

Consiliul Arhitectilor din Europa (ACE) ne informeaza despre aparitia noului Ghid al Comisiei Europene privind achizitiile publice (versiunea in l. engleza - anexat alaturat). Ghidul se adreseaza autoritatilor publice din spatiul UE si isi propune sa le sprijine in evitarea celor mai comune greseli si adoptarea celor mai bune practici privind achizitiile publice de proiecte finantate din Fondurile Structurale și de Investitii Europene (ESIF).

Ghidul va fi disponibil in toate limbile UE, fiind una dintre actiunile concrete incluse in planul de actiune menit sa ajute statele membre sa-si imbunatateasca atat performanta administratiilor, cat si pe cea a beneficiarilor in aplicarea achizitiilor publice pentru investitiile sprijinite de UE in perioada programului 2014-02020.

Alte actiuni includ dezvoltarea unui sistem de schimb de experti pentru autoritatile administrative, pentru a-si impartasi experientele si expertiza in competentele legate de achizitii publice, a utiliza Pactele de integritate ca un instrument de crestere a transparentei si responsabilitatii si a dezvolta planuri de actiune nationale specifice, in cazul tarilor care nu se supun conditionalitatilor ex ante ale achizitiilor publice.

La pag. 45-46 exista un scurt paragraf care se refera la Concursul de solutii de arhitectura.

Celelalte versiuni lingvistice ale Ghidului vor fi treptat afisate pe site-ul Politica regionala – Info Regio al Comisiei Europene

http://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/how/improving-investment/public-procurement/guide/

Cu deosebita consideratie,

Mariana Ionescu

Consilier Relatii Internationale


Ordinul Arhitectilor din Romania
Strada Arthur Verona, Pictor nr. 19
sector 1, Bucuresti, 010312
Tel/fax 021 317 26 34, 0728 872 150
www.oar.archi, www.oarsquarespace.com

---------- Forwarded message ----------
From: ACE Secretariat <info@ace-cae.eu>
Date: 2018-02-21 13:25 GMT+02:00
Subject: ACE/ New EC Guidance on Public Procurement 2018
To: ACE Secretariat <info@ace-cae.eu>


For the attention of the members of the ADC/PP working groups

Dear member, 

The EU Commission has published the new Guidance on public procurement to help administrations and beneficiaries make the most out of EU investments.

This document is meant as a guide to support public officials across the EU to avoid the most frequent errors and adopt best practices in public procurement of projects funded by the European Structural and Investment Funds (ESIF) and beyond.
The guidance will be available in all EU languages. It is one of the concrete actions included in the action plan aimed at helping Member States improve the performance of both administrations and beneficiaries in applying public procurement for EU-supported investments during the 2014-2020 programming periodOther actions include the development of an expert exchange system for Managing authorities to share experiences and expertise in public procurement capacity, the use of Integrity Pacts as a tool to increase transparency and accountability, and the development of country specific action plans for countries non-compliant with the Public procurement ex-ante conditionalities.

There is one short paragraph about Design Contest (page 45-46).

Please find attached the EN version, the other linguistic versions will be progressively added on the website. 

Best Regards, 


Giulia Obinu

Administrative Assistant 
+32 (0)2 543 11 40


Fișiere atașate: