Anunțurioctombrie 2017 › Materiale avizate de către Consiliul de Conducere al OAR propuse spre adoptare Conferinței Naționale Extraordinare din 28 octombrie 2017

Materiale avizate de către Consiliul de Conducere al OAR propuse spre adoptare Conferinței Naționale Extraordinare din 28 octombrie 2017

Stimați colegi,

Transmitem din partea OAR, în atașament, materialele care vor fi supuse aprobării Conferinței Naționale Extraordinare din 28 octombrie 2017 în forma lor aprobată de Consiliul de Conducere Național în ședința din 1 și 2 octombrie 2017.

Conform prevederilor Regulamentului OAR la Art. 12, alin (3), Ordinul va transmite materialele, în forma lor finală, direct către delegații la Conferința Națională Extraordinară cu minim 14 zile înainte de aceasta.

Cu stimă,

11 octombrie 2017

arh. Cornelia Burcuș
Secretar Executiv

------------------------

Către Consiliul Național OAR

Filialele Teritoriale ale OAR,

Bună ziua,

Vă trimitem în anexă Hotărârea Consiliului Național al Ordinului Arhitecților din România nr. 1761 din 2 octombrie 2017, prin care se avizează pozitiv și se propun spre adoptare în cadrul Conferinței naționale extraordinare din 28 octombrie 2017, documentele privind organizarea și funcționarea Ordinului și a Filialelor sale. Vă rugăm să regăsiți, de asemenea anexate, aceste documente sub următoarele forme și denumiri:

- Tabel excel (xls.) cu cele două regulamente - Regulamentul de Organizare și Funcționare a Ordinului Arhitecților din România (ROF) și Regulamentul Cadru de Înființare, Organizare și Funcționare a Filialelor Ordinului Arhitecților din România (Regulamentul Cadru) precum și Organizarea/Organigrama aparatului Administrativ al Ordinului Arhitecților din România (Organigrama) - toate aceste documente în forma avizată de CN în 1-2 oct.2017 - (acest material explică întreaga evoluție a modificărilor propuse, arată amendamentele, răspunsurile date de GL, forma finală avizată de CN);

- Tabel final (pdf) cu modificări propuse ROF - (acesta este o simplificare a tabelului xls. care arată doar forma curentă a ROF și forma avizată de CN, fără să mai evidențieze evoluția, amendamentele etc...);

- Tabel final (pdf) cu modificări propuse Regulamentului Cadru - (acesta este o simplificare a tabelului xls. care arată doar forma curentă a Regulamentului CADRU și forma avizată de CN, fără să mai evidențieze evoluția, amendamentele etc...);

- Formă consolidată (pdf) cu evidențiere modificări ROF - (este tot o variație de la xls. care simplifică parcurgerea documentului pentru că face posibilă urmărirea într-un text unic a modificărilor avizate de către CN pentru ROF);

- Formă consolidată (pdf) cu evidențiere modificări Regulament Cadru - (este tot o variație de la xls. care simplifică parcurgerea documentului pentru că face posibilă urmărirea într-un text unic a modificărilor avizate de către CN pentru Regulamentul CADRU);

Organizarea (pdf) aparatului administrativ (Organigrama) - (exclusiv în forma avizată de CN).

Rugăm filialele OAR să transmită aceste materiale către toți membrii și mulțumim tuturor pentru efortul depus în elaborarea și avizarea acestor documente. 

Menționăm că nu este cazul să imprimați acum aceste documente pentru delegații dvs. la Conferința Națională Extraordinară. Potrivit ROF, Art. 12, alin (3) Documentele, în forma lor finală, vor fi transmise delegaților cu minimum 14 zile înaintea datei Conferinței naționale. Prin urmare, vom trimite materialele respective direct către delegați, însoțite de informațiile aferente.

Cu stimă,

Iulian Tepure
Secretar
Ordinul Arhitecților din România
str. Arthur Verona, Pictor nr.19
010312, București, România
tel/fax: 021 317 26 34, 0728 872 150
e-mail: office@oar.archi
www.oar.archi