Anunțurifebruarie 2017 › Consultații profesionale OAR București februarie 2017
6 februarie 2017 • Profesional

Consultații profesionale OAR București februarie 2017

Stimați colegi,

Filiala Teritorială București a Ordinului Arhitecților din România organizează consultații profesionale oferite gratuit membrilor filialei. Aceste consultații au loc lunar și sunt susținute de domnul arh. Bogdan Bogoescu, Vicepreședinte cu probleme legislative.

La consultații pot participa toți membrii filialei care sunt interesați. Următoarea întâlnire va avea loc marți 28 februarie 2017 ora 14:30, la sediul filialei din str. Academiei nr.18-20, sector 1, București.

Participarea este liberă, singura solicitare fiind ca cei interesați să transmită o cerere de înscriere prin fax: 021 3039226/ 021 3077163, pe email: oarbuc@rdsmail.ro sau direct la secretariat până luni 27 februarie 2017, ora 16:30.

Precizăm că înscrierile sunt înregistrate la filială - cei care se înscriu sunt așteptați, fără alte formalități, la data și ora stabilite. Filiala va anunța telefonic sau prin e-mail dacă întâlnirea se contramandează - ex. din lipsa de solicitări din partea membrilor.

Tematica generală:

1. Managementul contractului de proiectare

 • întocmirea ofertelor și tarifarea serviciilor de proiectare
 • întocmirea și negocierea contractului general cu beneficiarul
 • întocmirea și negocierea contractelor cu subproiectanții de specialitate;
 • cote de manoperă
 • clauze speciale

2. Organizarea procesului de proiectare

 • faze de proiectare și conținut-cadru al acestora
 • misiunile arhitectului ca șef de proiect complex
 • întocmirea graficului de predări între specialități
 • coordonarea tehnică a proiectelor întocmite de specialitățile inginerești
 • verificarea proiectelor elaborate de subproiectanți
 • gestionarea bugetului proiectului

3. Managementul financiar al biroului individual de arhitectură

 • întocmirea unui plan financiar; buget de venituri și cheltuieli

4. Drepturi de autor

 • contract sau clauză de cesiune a dreptului de autor în raport cu colaboratorii, cu beneficiarul proiectului sau cu terții.

5. Alte subiecte propuse de participanți.

Menționăm că lista problemelor poate fi completată cu alte subiecte propuse de dumneavoastră.

Cu stimă

6 februarie 2017

arh. Cornelia Burcuș
Secretar Executiv