Prima paginăAnunțuridecembrie 2016 › Centrul de Urbanism București – ce urmează?
16 decembrie 2016 • Agenda O.A.R. București

Centrul de Urbanism București – ce urmează?

Fiind vorba despre un proiect de utilitate publică majoră și de necesitate imediată - având ca scop calitatea arhitecturii și a peisajului urban și, implicit, calitatea vieții, în baza parteneriatelor cu administrația centrală - Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice și Ministerul Culturii, și ca urmare a mandatului exprimat de membrii săi, OAR București va contribui în continuare la demersul pentru înființarea Centrului de Urbanism al capitalei, astfel: 

Vă reamintim că, în data de 28 noiembrie 2016, Ordinul Arhitecților din România – București a organizat o conferință de presă cu invitați, dedicată propunerii sale de înființare a Centrului de Urbanism București. 

Printre invitații OAR București s-au numărat reprezentanți ai Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, ai Ministerului Culturii, ai Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor; arhitecți, organizații profesionale – Asociația Profesională a Urbaniștilor din România, Asociația Peisagiștilor din România, Asociația Inginerilor Constructori Proiectanți de Structuri; reprezentanți ai Universității „Ion Mincu” și ai Universității „Spiru Haret”, ai administrației locale - Primăria Municipiului București și Primăria Sectorului 3; societatea civilă prin asociații culturale, ONG-uri și Grupuri de Inițiativă Civică.

Toate organizațiile profesionale au susținut necesitatea imediată a înființării Centrului de Urbanism al capitalei, în condițiile în care, după 25 de ani de creștere haotică, Bucureștiul este astăzi un oraș depreciat climatic și ambiental, un oraș al blocajelor complexe – în planul politicilor de locuire, al investițiilor economice și culturale, un oraș al proiectelor discontinue, necorelate și neterminate.

În prezent, Bucureștiul este imposibil de gestionat.

Astfel, principala misiune a Centrului de Urbanism va fi medierea între actorii urbani implicați în dezvoltarea capitalei și administrația publică și, de asemenea, corelarea politicilor publice între palierele administrației centrale și locale. Centrul de Urbanism va colabora cu toate regiile, cu organizațiile profesionale, cu societatea civilă și cu mediul de afaceri. În formula unui corp de profesioniști care va consolida instituția arhitectului-șef, Centrul de Urbanism va genera o guvernare a Capitalei mai precisă, mai adaptată, prin strategii și politici urbane elaborate și implementate deasupra intereselor imediate ale unor investitori sau grupări. Pentru a-și putea atinge scopul, acest centru nu poate fi imaginat ca o structură de tip „srl”, ci trebuie să se raporteze la modelele funcționale ale capitalelor europene, entități interinstituționale complexe, pe măsura problemelor pe care le gestionează.

În viziunea OAR București, Centrul de urbanism al capitalei reprezintă o instituție-prototip, care urmează să fie diseminată în teritoriu, la nivel de județe și municipii.