Prima paginăAnunțurinoiembrie 2016 › RESPECTAREA DREPTULUI DE AUTOR
8 noiembrie 2016 • Agenda O.A.R. București

RESPECTAREA DREPTULUI DE AUTOR

Adresă OAR București către Primăria Municipiului București și Primăriile de sector:

La finalul lunii octombrie 2016, ca urmare a sesizărilor primite din partea membrilor, Filiala București a Ordinului Arhitecților din România a transmis Primăriei Municipiului București și Primăriilor de sector o adresă prin care solicită respectarea legislației în vigoare privind Autorizația de Construire și dreptul de autor (Legea 8/1996, cu completările și modificările ulterioare) în cazul intervențiilor asupra construcțiilor existente.

Este vorba cu precădere despre cazurile de reabilitare termică și consolidare a blocurilor de locuințe ridicate înainte de anul 1989, executate fără asistența de specialitate a unui arhitect, fără preocupare pentru respectarea imaginii inițiale a construcției și fără acordul autorului proiectului sau a urmașilor acestuia. Mai mult decât atât, pentru majoritatea acestor lucrări nu au fost obținute Autorizații de Construire, în ciuda obligativității legale.

Răspunsul administrației publice locale în această problemă va fi făcut public la data primirii lui.

OAR București încurajează transmiterea, folosind adresa de email oarbuc@rdsmail.ro, a oricăror sesizări privind îmbunătățirea condițiilor de exercitare a profesiei,în baza cărora OAR să poată formula puncte de vedere și eventuale soluții pe care să le comunice autorităților de resort.