Prima paginăAnunțurinoiembrie 2016 › AFIȘAREA PUBLICĂ A REGULAMENTELOR DE URBANISM ÎN VIGOARE
7 noiembrie 2016 • Agenda O.A.R. București

AFIȘAREA PUBLICĂ A REGULAMENTELOR DE URBANISM ÎN VIGOARE

Adresă OAR București către Primăria Municipiului București și Primăriile de sector:

Filiala București a Ordinului Arhitecților din România, în virtutea atribuțiilor sale de a reprezenta interesele membrilor în raport cu autoritățile publice și administrative, a transmis Primăriei Municipiului București și primăriilor de sector, la sfârșitul lunii octombrie 2016, o serie de adrese prin care a solicitat oficial afișarea publică, actualizată, a PUZ-urilor și regulamentelor de urbanism în vigoare. Acest demers are ca scop facilitarea procesului de informare inerent activității de proiectare și vine ca urmare a solicitărilor repetate primite de la arhitecți.

Așteptăm răspunsul primăriilor în această problemă, pe care îl vom face public la momentul primirii lui.

OAR București își încurajează membrii să trimită constant sesizări cu privire la îmbunătățirea condițiilor de exercitare a profesiei, pe adresa de e-mail oarbuc@rdsmail.ro, în baza cărora OAR să poată formula puncte de vedere și eventuale soluții pe care să le comunice autorităților de resort.