Prima paginăAnunțuriseptembrie 2016 › Scrisoarea oficială a OAR București către Primăria Municipiului București, CGMB (spre informare – către Ministerul Culturii, Ministerul Dezvoltării și OAR)
21 septembrie 2016 • Agenda O.A.R. București

Scrisoarea oficială a OAR București către Primăria Municipiului București, CGMB (spre informare – către Ministerul Culturii, Ministerul Dezvoltării și OAR)

Pe ordinea de zi a CGMB de astăzi, 21 septembrie 2016, a fost publicată o listă de 19 proiecte de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți documentației de avizare a lucrărilor de intervenție propuse prin PIDU – Zona Centrală.

Doar 10 dintre acestea au fost până în prezent discutate și expuse în cadrul documentațiilor de urbanism înaintate spre aprobare, în timp ce pentru celelalte 9 nu s-au organizat prezentări publice sau dezbateri profesionale, deși este vorba despre intervenții cu impact major asupra spațiului public:
18. Restaurarea Catacombelor ,,Hanul Stavropoleos" și amenajarea spațiului public adiacent
21. Construirea Muzeului Multiculturalismului
25. Recondiționarea și crearea structurii de sprijinire a afacerilor - Curtea Meșteșugarilor
29. Cheiul Dâmboviței, Unirii - lzvor, Splaiul lndependenței, Pod Unirii - Pod lzvor
30. Nod intermodal Piața Romană
32. Reconfigurare Calea Griviței între Gara de Nord și Calea Victoriei
33. Reconfigurare Calea Moșilor între Strada Bărăției și Bd. Carol l
35. Punerea în valoare a monumentelor de for public
36. Traseu prioritar pietonal și de bicicliști (include 42 de subproiecte)

În consecință, OAR București solicită amânarea aprobării proiectelor de lege 18, 21, 25, 29, 30, 32, 33, 35 și 36 și organizarea unei dezbateri publice care să legitimeze decizia CGMB, prin prezentarea planului actualizat pentru situația urbană din 2016 și a proiectelor de pe ordinea de zi. De asemenea, solicităm PMB să facă cunoscute criteriile care au stat la baza întocmirii listei de proiecte, în condițiile în care s-a renunțat la unele finanțări, precum parcările din Piețele Lahovary și Cantacuzino, conform PUZ-urilor aprobate la începutul anului 2016.

Vă reamintim că OAR București a inițiat în decembrie 2015 o discuție publică în cadrul PMB, prin care deschidea dialogul privind PIDU, în vederea creșterii transparenței și a nivelului de colaborare cu autoritatea locală pe probleme de urbanism și intervenții în spațiul public.