Prima paginăAnunțuriseptembrie 2016 › Sinteza discuțiilor în Colegiul Director Teritorial, luni 29 august 2016
2 septembrie 2016 • Agenda O.A.R. București

Sinteza discuțiilor în Colegiul Director Teritorial, luni 29 august 2016

Întâlnirea a fost statutară, la reuniune fiind prezenți:

arh. Șerban Sturdza, președinte
arh. Bogdan Bogoescu, vicepreședinte
arh. Raluca Munteanu, vicepreședinte
arh. Emil Ivănescu, vicepreședinte
arh. Iulius Cristea, trezorier

Au participat, în calitate de invitați: domnul arh. Șerban Țigănaș, Președinte O.A.R., arh. Tania Iancu, arh. Florentina Iugan, arh. Daniela Calciu, arh. Ruxandra Corduneanu,  arh. Augustin Ioan, arh. Alexandru Panaitescu, arh. Georgica Mitrache, arh. Florin Enache.

Prezentarea materialului a fost asigurată de doamna Alexandra Bosco, reprezentant KPMG.

Reuniunea a avut ca punct pe ordinea de zi: informarea si consultarea Filialei București în legătură cu proiectul de Transformare a OAR.

În prima parte a întîlnirii, doamna Alexandra Bosco a prezentat partea proiectului de transformare a OAR referitoare la un model simplificat care propune reducerea numărului de membrii în Consiliul Național. De asemenea, a fost prezentată propunerea KPMG privind formula de reprezentare a Filialei București in Consiliul Național.

Prezentarea proiectului a fost urmată de discuții. Reprezentanții Filialei București au exprimat idei legate de necesitatea încadrării transformărilor propuse in prevederile Legii 184/2001 cu modificările si completările ulterioare, reprezentarea filialei proporțional cu numărul de membrii, evitarea propunerii unui proiect de eficientizare a OAR, care reprezintă o asociere de profesioniști, prin aplicarea unui principiu corporatist, nevoia îmbunătățirii comunicării cu membri si a implicării acestora in deciziile OAR, s-a propus comasarea filialelor cu număr redus de membrii pentru a contrabalansa ponderea Filialei București. A fost prezentată posibilitatea acceptării modelului propus cu condiția renunțării la acesta în cazul în care nu funcționează. De asemenea s-a propus stabilirea clară a misiunilor ordinului înainte de aprobarea proiectului de eficientizare.

În încheierea reuniunii, domnul arh. Șerban Țigănaș, Președinte OAR, a precizat că proiectul de eficientizare trebuie văzut ca un proces pe parcursul căruia au loc consultări, că se urmărește ca acest proces să aibă o anumită rată de succes care se dorește să fie cit mai mare. OAR dorește organizarea în 2017 a Conferinței Naționale care să valideze soluția aleasa.     

Procesul verbal al reuniunii poate fi consultat la secretariat.