Prima paginăAnunțuriiulie 2016 › Sinteza reuniunilor Colegiului Director al Filialei București a OAR - marți 21 și joi 23 iunie 2016
1 iulie 2016 • Agenda O.A.R. București

Sinteza reuniunilor Colegiului Director al Filialei București a OAR - marți 21 și joi 23 iunie 2016

Au participat:

arh. Șerban Sturdza – președinte

arh. Bogdan Traian Bogoescu, arh. Raluca Munteanu, arh. Ana-Maria Goilav, arh. Emil Ivănescu – vicepreședinți

arh. Iulius Cristea - trezorier

arh. Cornelia Burcuș – secretar executiv

arh. Alexandra Stoica – analist informații

arh. Mihai Medvedovici – asistent comunicare

arh. Iulia Stanciu - invitat

Ordinea de zi

1. Lucrările la sediul OAR București din str. Sf. Constantin nr.32

Subiectul a fost prezentat de arh. Iulia Stanciu, în calitate de autor al proiectului.

Având în vedere evoluția șantierului sediului OAR București, se preconizează că în luna august subsolul și parțial parterul vor putea fi utilizate pentru diverse activități ale Filialei. De asemenea, s-a luat în calcul organizarea unui Open Call pentru proiecte de amenajare a demisolului și a spațiului adiacent pentru organizarea de conferințe de presă etc.

2. Programul de Dezvoltare Profesională Continuă OAR București

Arh. Raluca Munteanu a prezentat situația cursurilor din cadrul Programului de Dezvoltare Profesională Continuă, calendarul și feed-back-ul acestora. S-au discutat posibilitățile de autonomizare a Programului în viitor, precum și diseminarea la nivel de filiale a modelului pus în practică deocamdată exclusiv de OAR București.

3. Anuala de Arhitectură București 2016 - ediția a XIV-a

Arh. Emil Ivănescu, comisarul Anualei, a prezentat Colegiului Director materialele de popularizare a evenimentelor. S-au făcut observații cu privire la suprapunerea în acest an în Capitală a trei manifestări relevante de arhitectură: Anuala București, Bienala Națională și Trienala.

4. Raportul pentru București 2015-2016

Documentul, inițiativă a OAR București, a fost prezentat de arh. Alexandra Stoica, analist informații. S-au discutat, în pregătirea tipăririi, atât probleme de formă cât și de conținut. Cu privire la concluzii, s-a pus accent pe necesitatea existenței unui Centru de Informare al OAR București.

A fost trecută în revistă agenda legislativă a OAR București, implicarea organizației în procesele legislative din ultimul an și actele normative modificate, în urma lunilor de tratative duse de Ordin: comisia unică de aviz, eliberarea online a Certificatului de Urbanism sau scurtarea termenelor de eliberare a autorizațiilor.

Lista destinatarilor Raportului include Ministerul Culturii, Ministerul pentru Consultare Publică și Dialog Civic, Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, Cabinetul Prim-Ministrului.

Raportul pentru București va fi lansat public în cadrul Anualei de Arhitectură București 2016.

5. Revista A&B nr.56

Titlul numărului viitor al revistei îngrijite de arh. Ana-Maria Goilav, care va apărea în luna iulie, va fi „Utilitatea publică a Ordinului Arhitecților”.

S-au făcut ultimele propuneri de articole la rubrica Actualitatea/Agenda OAR București: cursurile de Dezvoltare Profesională Continuă ale OAR București, demersurile făcute de Filială pe probele de patrimoniu construit (Filibiliu și Dionisie Lupu) etc. S-a dezbătut mai ales necesitatea implicării arhitecților în administrație în perioada de stagiu iar această inițiativă a OAR București a fost formulată de către Colegiul Director cu scopul de a fi propusă colegilor în Consiliul Național al OAR din 27 iunie. OAR București pregătește un parteneriat cu Direcția de Cultură. Printr-un program de finanțare europeană de tip POCU, Ministerul Culturii ar putea să angajeze tineri stagiari.

Pentru secțiunea de opinie dedicată arhitecților, ca răspuns la call-ului de articole, nu a fost transmisă nicio contribuție pe tema relației dintre arhitect și administrație.

6. Diverse

- Un alt subiect abordat a fost acela al necesității unui concurs organizat de OAR pentru amenajarea spațiilor publice de pe cursul Dâmboviței, în condițiile în care se pregătește demararea unui proiect hidrotehnic care va afecta întreg cursul râului.

- A fost abordat subiectul modalităților de promovare și distribuție a Ghidului „București. Arhitectură”, inclusiv prin solicitarea unor recenzii semnate de Dan C. Mihăilescu, de colectivul revistelor de arhitectură, Dilema Veche etc.

- A fost pregătită întâlnirea de pe 30 iunie cu reprezentanții ISU, pentru care OAR a colectat datele din chestionarul online adresat arhitecților cu privire la autorizările ISU. 

arh. Ana Maria Goilav
Vicepreședinte OAR București


Sinteze reuniuni colegiu →