Prima paginăAnunțurimai 2016 › Curs Postuniversitar de Specializare în Reabilitarea Monumentelor Istorice - Comunicat
27 mai 2016 • Diverse

Curs Postuniversitar de Specializare în Reabilitarea Monumentelor Istorice - Comunicat

Stimați colegi,

Facultatea de Istorie și Filosofie a Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca anunță organizarea Cursului Postuniversitar de Specializare în Reabilitarea Monumentelor Istorice - durată 2 ani.

Pentru detalii vă invităm să consultați materialele atașate.

Cu stimă,

27 mai 2016

arh. Cornelia Burcuș
Secretar Executiv

Stimată doamnă/Stimate domn!

La inițiativa Fundației Transilvania Trust, începând din octombrie 1998, în cadrul Facultății de Istorie și Filosofie a Universității Babeș-Bolyai din Cluj-N., se desfășoară Cursul Postuniversitar de Specializare în Reabilitarea Monumentelor Istorice, acreditat pe baza Ordinului MECT nr. 4223/22.07.1998. În momentul de față cursul funcționează conform legii educației nr. 1, aprobat în 2011, denumirea oficială fiind: Program de formare și dezvoltare profesională continuă în domeniul reabilitarea monumentelor istorice.  Scopul acestui curs este pregătirea specialiștilor cu studii superioare în domeniul reabilitării monumentelor istorice.

Structură: Durata cursului de specializare este de doi ani – modular –, octombrie 2016 - iunie 2018, 6 conferințe/semestru (+sesiunea de examene), grupate la sfârșit de săptămână (joi-vineri-sâmbătă) organizate din 2-2 săptămâni. Numărul total de ore este de 600, din care 480 ore teoretice și 120 ore practice.

Cursurile se organizează în grupe paralele cu limbă de predare principală română și maghiară, pentru arhitecți, ingineri constructori, istorici de artă, arheologi și alți specialiști cu pregătire universitară, în așa fel, încât pe lângă disciplinele comune, cu caracter general, cursanții să beneficieze de discipline distincte, specifice pregătirii de bază a fiecăruia.

În vederea însușirii limbilor de specialitate, 5% din cursuri sunt predate în limba engleză (de specialiști britanici, cu traducere simultană pentru cei care nu cunosc limba engleză), iar 25% din cursurile grupei cu predare în limba maghiară sunt predate în limba română.

Cursul are caracter practic pronunțat, cursanții desfășurând practică pe șantiere de reabilitare și participând la excursii de studii.

Profesorii cursului sunt specialiști de renume internațional din România, Ungaria, Germania, profesori universitari, teoreticieni, precum și specialiști implicați în proiectarea și executarea lucrărilor de reabilitare, respectiv inspectori de la oficiile de protecție a patrimoniului.

Absolvenții cursului – după susținerea tezei (lucrării) de absolvire – vor primi certificat de atestare în reabilitarea monumentelor istorice – recunoscut de Ministerul Educației, Cercetării și Tineretului, în conformitate cu Legea educației nr. 1/2011 și cu Legea privind protejarea monumentelor istorice 422/2001.

Taxa de școlarizare se estimează la: 3200 RON/an (în patru tranșe).

Anexat vă trimitem fișa de pre-înscriere, programa cu lista orientativă a disciplinelor de învățământ și lista cadrelor didactice asociate cursului.

Pentru cei care vor returna fișa de pre-înscriere până în data de 1 septembrie 2016 vom trimite și datele exacte referitoare la înscriere, până în data de 15 septembrie 2016.

Pentru informații suplimentare vă rugăm să contactați responsabilul programului postuniversitar: Berki Timea

E-mail: postgraduate@transylvaniatrust.ro; Tel: 0264 439858; Mobil: 0745 585566.

Mulțumindu-vă pentru interes, cu respect

prof. dr. ing. Bálint Szabó

președinte

Fundația Transilvania Trust


Fișiere atașate: