Prima paginăAnunțurimai 2016 › Discuțiile Filialei București a OAR cu candidații la funcția de Primar General al Municipiului București - 5 mai 2016, Robert Turcescu (Partidul Mișcarea Populară)
6 mai 2016 • Agenda O.A.R. București

Discuțiile Filialei București a OAR cu candidații la funcția de Primar General al Municipiului București - 5 mai 2016, Robert Turcescu (Partidul Mișcarea Populară)

Au participat: 
Robert Turcescu - candidat PMP, Gheorghe Udriște – șef de campanie, Irina Chiroiu – consilier
OAR București: 
Șerban Sturdza – președinte; Bogdan Bogoescu – vicepreședinte; Ana-Maria Goilav – vicepreședinte, moderatorul discuției; Raluca Munteanu – vicepreședinte; Emil Ivănescu – vicepreședinte; Cornelia Burcuș – secretar executiv; Dan Marin – membru Comisia Zonală a Monumentelor Istorice, invitat OAR București; Mihaela Negulescu – expert urbanist Planul de Mobilitate Urbană Durabilă București-Ilfov, invitat OAR București; Gabriel Pascariu – președinte al Asociației Profesionale a Urbaniștilor din România, invitat OAR București; Mircea Ochinciuc – Consiliul Director Teritorial și vicepreședinte UAR; Mihai Medvedovici – consilier comunicare; Costin Hostiuc – colaborator; Felix Pălea – membru al Filialei

Le mulțumim tuturor celor prezenți, invitaților și participanților activi la dialog, reprezentanți ai OAR București, care prin contribuțiile lor au jalonat în termeni tehnici cadrul profesional în care trebuie să se înscrie orice proiect major pentru Capitală:
Cadru instituțional și legislativ
1. Înființarea Centrului de Planificare Urbană al Municipiului București – Șerban Sturdza 
2. Legea Bucureștiului, zona metropolitană, reîmpărțirea administrativă – Bogdan Bogoescu
Dezvoltare urbană
3. Dezvoltare și susținere a calității spațiului public – Dan Marin
4. Mobilitate urbană – Mihaela Negulescu
5. Reabilitarea fondului construit, securitate seismică – Gabriel Pascariu
6. Retrocedări și intervenții în zonele constituite – Dan Marin
7. Politică investițională (politici pentru locuire, mari proiecte, achiziții de terenuri) – Dan Marin
Patrimoniu cultural și natural 
8. Protejarea și susținerea substanței identitare a Bucureștiului – Dan Marin
9. Spații verzi și parcuri publice – Raluca Munteanu
Profesie și administrație publică
10. Relația cu organizațiile profesionale (promovarea calității, consultarea în decizia urbanistică, organizarea de concursuri, etc.) - Gabriel Pascariu