Prima paginăAnunțurimai 2016 › Tematica discuțiilor Filialei București a OAR cu candidații la funcția de Primar General al Municipiului București
4 mai 2016 • Agenda O.A.R. București

Tematica discuțiilor Filialei București a OAR cu candidații la funcția de Primar General al Municipiului București

Cadru instituțional și legislativ

1. Înființarea Centrului de Planificare Urbană al Municipiului București

2. Legea Bucureștiului, zona metropolitană, reîmpărțirea administrativă

Dezvoltare urbană

3. Dezvoltare și susținere a calității spațiului public

4. Mobilitate urbană

5. Reabilitarea fondului construit, securitate seismică

6. Retrocedări și intervenții în zonele constituite

7. Politică investițională (politici pentru locuire, mari proiecte, achiziții de terenuri)

Patrimoniu cultural și natural 

8. Protejarea și susținerea substanței identitare a Bucureștiului

9. Spații verzi și parcuri publice

Profesie și administrație publică

10. Relația cu organizațiile profesionale (promovarea calității, consultarea în decizia urbanistică, organizarea de concursuri, etc.)

Colegiul Director OAR București