Prima paginăAnunțurimartie 2016 › Curs: Securitatea la incendiu a construcțiilor
28 martie 2016 • Profesional

Curs: Securitatea la incendiu a construcțiilor

Cursul despre Securitatea la incendiu a construcțiilor se reia, în cadrul programului de Dezvoltare Profesională Continuă 2016, vineri 1 aprilie 2016, între orele 9:30 - 16:30. Cursul se va ține la cafeneaua A3, str. Pictor Verona nr. 2, parter sala din stânga (https://www.facebook.com/A3bar/ în spatele fostului magazin Eva , vis-a-vis de restaurantul La mama).

Cursul este organizat în parteneriat cu Asociația „Ieșirea de urgență” și va fi ținut de următorii îndrumători: 

dr. ing. Sfârlos Dumitru-Șerban - specialist în ingineria securității la incendiu, verificator de proiecte și expert tehnic în toate domeniile Cc și toate specialitățile Ci, evaluator de risc în incendiu și doctor în domeniul ingineriei civile (doctorat în „Siguranța la foc, exigență de performanță în proiectarea construcțiilor”). 26 de ani de activitate în domeniu, dintre care ultimii 9 în cadrul serviciului de avizări – autorizări (ISU București). A elaborat și prezentat numeroase cursuri de specialitate și este membru în colectivul de elaborare al Normelor de prevenire și stingere a incendiilor la proiectarea metroului.

Tudor Popp - consultant tehnic cu experiență în proiecte de conformare la foc, fondatorul asociației „Ieșirea de Urgență" 

Cursul va fi structurat în următoarele capitole:

Cursul se adresează arhitecților și stagiarilor, membri ai O.A.R. Filiala București.

Participarea se face în limita a celor 30 locuri disponibile și prin achitarea taxei de participare de 100 lei. Înscrierile se fac la secretariatul filialei București a O.A.R. din str. Academiei 18-20 în timpul programului de lucru cu publicul.

28 martie 2016
arh. Raluca Munteanu
Vicepreședinte O.A.R. București

-- 
Filiala Teritorială București a Ordinului Arhitecților din România
str. Sf. Constantin nr.32, sector 1
010219 București, România

Punct de lucru
str. Academiei nr. 18 - 20, sector 1
010014 București, România

tel/fax: 021-3039226, 021-3077163
e-mail:oarbuc@rdsmail.ro
www.oar-bucuresti.ro
www.anuala.ro