Prima paginăAnunțurimartie 2016 › Colegiul Director Teritorial O.A.R. București, luni 14 martie 2016
16 martie 2016 • Agenda O.A.R. București

Colegiul Director Teritorial O.A.R. București, luni 14 martie 2016

Întâlnirea a fost statutară, la reuniune fiind prezenți:
arh. Șerban Sturdza, președinte

arh. Bogdan Bogoescu, vicepreședinte
arh. Ana Maria Goilav, vicepreședinte
arh. Raluca Munteanu, vicepreședinte
arh. Emil Ivănescu, vicepreședinte

arh. Iulius Cristea, trezorier

Invitat: Constantin Hostiuc, colaborator OAR București, redactor-șef A&B

Au fost discutate următoarele subiecte cuprinse în ordinea de zi:

1.   Demersurile Filialei București a Ordinului Arhitecților din România privind întocmirea documentației de fundamentare a unei entități instituționale de interes public pentru planificarea spațială strategică a Capitalei

Propunerea concretă elaborată de arh. Bogdan Bogoescu și analizată de Colegiul Director Teritorial va fi prezentată spre informare membrilor Consiliului de Conducere Teritorial în ședința de joi 17 martie 2016.

 

2.   Concurs pentru amenajarea imobilului din str. Petre Crețu nr. 75, aflat în proprietatea Academiei Romane

Vor fi accelerate demersurile pentru lansarea în cel mai scurt timp a concursului de arhitectură.

 

3. Programul de Dezvoltare Profesională Continuă pentru membrii Filialei București a OAR

Colegiul Director Teritorial a aprobat Regulamentul de Desfășurare a Programului de Dezvoltare Profesională Continuă propus de arh. Raluca Munteanu.

 

4. Parteneriat Filiala București a OAR - Asociația CALUP

A fost discutată propunerea de parteneriat a Asociației CALUP, un grup interdisciplinar preocupat de regenerarea urbană și de spațiile nefolosite din București. S-a stabilit invitarea membrilor Asociației la următoarea reuniune a Colegiului Director Teritorial, cu scopul analizării unor posibile proiecte de interes comun care să facă obiectul concret al parteneriatului.

 

5. Rezultatele sondajului de opinie privind acțiunile prioritare ale OAR

Au fost discutate rezultatele sondajului online la care au participat membrii OAR, inclusiv cei reuniți în grupul de inițiativă AUDP. Colegiul Director Teritorial a selectat din lista de priorități două probleme majore interne și două externe. În consecință, reprezentanții AUDP au fost invitați să prezinte membrilor Consiliului de Conducere Teritorial, în ședința de joi 17 martie 2016, propuneri concrete privind implicarea grupului alături de OAR în rezolvarea celor patru probleme prioritare.

 

6. Participarea OAR București la organizarea concursului pentru Piața Matache

Filiala București a OAR va transmite în răspunsul oficial către PMB condițiile în care va participa ca partener la organizarea concursului de arhitectură pentru Piața Matache, la solicitarea Arhitectului-Șef.

 

7. Revista de opinie A&B, numărul 55, martie 2016, PIDU

Membrii Colegiului Director Teritorial au făcut comentarii asupra formei și conținutului numărului curent al A&B, care se definește odată cu această apariție ca publicație de opinie. Ana-Maria Goilav (director) și Constantin Hostiuc (redactor-șef) au prezentat noul format al revistei.

 

 

Procesul verbal al reuniunii poate fi consultat la secretariat.


arh. Ana Maria Goilav
Vicepreședinte O.A.R. București

-- 
Filiala Teritorială București a Ordinului Arhitecților din România
str. Sf. Constantin nr.32, sector 1
010219 București, România

Punct de lucru
str. Academiei nr. 18 - 20, sector 1
010014 București, România

tel/fax: 021-3039226, 021-3077163
e-mail: oarbuc@rdsmail.ro
www.oar-bucuresti.ro
www.anuala.ro

Sinteze reuniuni colegiu →