Prima paginăAnunțurifebruarie 2016 › COLEGIUL DIRECTOR TERITORIAL, marți 9 februarie 2016
12 februarie 2016

COLEGIUL DIRECTOR TERITORIAL, marți 9 februarie 2016

Întâlnirea a fost statutară, la reuniune fiind prezenți:

arh. Serban Sturdza, președinte
arh. Bogdan Bogoescu, vicepreședinte
arh. Ana Maria Goilav, vicepreședinte
arh. Raluca Munteanu, vicepreședinte
arh. Emil Ivănescu, vicepreședinte
arh. Iulius Cristea, trezorier

Au fost discutate următoarele subiecte cuprinse în ordinea de zi:

1. Anuala de Arhitectură București 2016 - arh. Emil Ivănescu
S-au discutat concluziile experienței de anul trecut și s-au studiat propuneri pentru structura de anul acesta a Anualei. S-a agreat o formulă mai concentrată a calendarului evenimentelor, în intervalul mai-iulie. Structura Anualei va fi consecventă cu principiile enunțate de OAR București în 2015 în formula „Construim comunitatea”: pe de o parte, atenție acordată fenomenului civic și participativ, pe de altă parte promovarea arhitecturii de calitate și a profesioniștilor. În plus, ne propunem un rol activ în gândirea și punerea în practică a strategiilor de dezvoltare urbană ale primăriilor capitalei, formalizat prin parteneriate aflate în pregătire.

2. Planul editorial și noua structură ale buletinului A&B în 2016 – arh. Ana-Maria Goilav
Într-un format de 48 de pagini, cu un tiraj în creștere și distribuție mai largă, A&B își propune să devină o revistă de opinie publică, pe mai multe voci, despre arhitecți și arhitectură, de interes pentru toți locuitorii orașului; un loc de dezbatere a problemelor capitalei și ale profesiei de arhitect în București. Arhitecții sunt invitați să participe cu propriile opinii profesionale pe temele lansate de numerele viitoare ale publicației.

3. Atelierul de lucru româno-francez - arh. Bogdan Bogoescu
Au fost prezentate lucrările atelierului româno-francez organizat de PMB in perioada 01-03 februarie 2016 la ARCUB la care au fost invitați să participe reprezentanți ai Filialei București a O.A.R. La lucrări au participat reprezentanți francezi ai unor organizații profesionale care au prezentat câteva exemple de regenerare urbana in Paris, metodologia de lucru si instituțiile implicate. Pornind de la intenția P.M.B de lansare a unui proiect pilot de regenerare urbana pentru cartierul Ferentari, specialiștii francezi au prezentat experiența proprie în acest domeniu.

4. Programul de pregătire profesională pentru membrii OAR București - arh. Raluca Munteanu
Filiala București a O.A.R. dorește să continue programul pilot de cursuri pentru membri lansat in anul 2015și a solicitat din partea O.A.R. acordul privind continuarea acestui program. În cadrul reuniunii a fost discutată propunerea privind cursurile care vor fi organizate de filială în anul 2016.

5. Legislație - arh. Alexandra Stoica
Grupul de Lucru legislație a prezentat discuțiile purtate în Parlament referitor la modificările propuse la Legea 50/1991 și preocuparea prezenta privind participarea la consultarea pentru Normele de aplicare la Legea privind achizițiile publice.

6. Grup de Lucru P.M.B. pentru aplicarea Legii 185/2013 privind amplasarea si autorizarea mijloacelor de publicitate
Deoarece reprezentanții Filialei București in Grupul de Lucru înființat de Primarul General al Capitalei in anul 2013 au solicitat retragerea cu ocazia activării grupului in februarie 2016, au fost făcute propuneri pentru înlocuirea acestora. Reprezentanții filialei vor contacta arhitecții care reprezintă R.U.R. și Direcția de Cultură a Municipiului București in Grupul de Lucru P.M.B. in vederea stabilirii unui punct de vedere comun privind Regulamentul de aplicare in Municipiul București a Legii 185/2013.
Procesul verbal al reuniunii poate fi consultat la secretariat.

arh. Ana Maria Goilav
Vicepreședinte O.A.R. București

--
Filiala Teritorială București a Ordinului Arhitecților din România
str. Sf. Constantin nr.32, sector 1
010219 București, România

Punct de lucru
str. Academiei nr. 18 - 20, sector 1
010014 București, România

tel/fax: 021-3039226, 021-3077163
e-mail: oarbuc@rdsmail.ro
www.oar-bucuresti.ro
www.anuala.ro


Sinteze reuniuni colegiu →