Prima paginăAnunțurifebruarie 2016 › COLEGIUL DIRECTOR TERITORIAL, joi 28 ianuarie 2016
2 februarie 2016

COLEGIUL DIRECTOR TERITORIAL, joi 28 ianuarie 2016

Întâlnirea a fost statutară, la reuniune fiind prezenți:
arh. Serban Sturdza, Președinte
arh. Ana Maria Goilav, Vicepreședinte
arh. Bogdan Bogoescu, Vicepreședinte
arh. Emil Ivănescu, Vicepreședinte
Au fost discutate următoarele subiecte cuprinse în ordinea de zi:

1. Poziția O.A.R. București față de aprobarea de către CGMB a PUZ-urilor din cadrul PIDU Zona Centrală București, marți 26.01.2016: prezentată prin comunicatul postat pe website-ul și pe pagina Facebook ale Filialei.

2. Discutarea structurii următorului număr al buletinului informativ A&B având drept temă PIDU Zona Centrală București.

3. Discutarea aspectelor concrete legate de reforma PMB: pentru a veni în sprijinul acestei instituții, Filiala București a O.A.R. a propus organizarea unui nou serviciu în cadrul primăriei care să se ocupe de gestionarea politicilor urbane.

4. Susținerea misiunii prioritare de comunicare intra și extraprofesională a Filialei București a O.A.R.: organizarea unui concurs deschis pentru ocuparea postului de responsabil comunicare. Anunțul concursului va fi publicat pe website și Facebook în cursul săptămânii 1-5.02.2016.

5. Discutarea diverselor observații critice ale membrilor O.A.R. referitoare la activitatea O.A.R. în general și a Filialei București în particular și formularea unor răspunsuri oficiale; aspectele de interes larg vor fi comunicate public.

6. Formularea de către Filiala București a O.A.R. a unui protocol de colaborare adresat tuturor primăriilor de sector, în scopul promovării concursului ca modalitate de promovare a politicilor publice și al consultării O.A.R. în stadiul incipient al proiectelor pentru oraș
Procesul verbal al reuniunii poate fi consultat la secretariat.

arh. Ana Maria Goilav
Vicepreședinte O.A.R. București

--
Filiala Teritorială București a Ordinului Arhitecților din România
str. Sf. Constantin nr.32, sector 1
010219 București, România

Punct de lucru
str. Academiei nr. 18 - 20, sector 1
010014 București, România

tel/fax: 021-3039226, 021-3077163
e-mail: oarbuc@rdsmail.ro
www.oar-bucuresti.ro
www.anuala.ro


Sinteze reuniuni colegiu →