Prima paginăAnunțuriianuarie 2016 › Reuniunea Colegiului Director O.A.R. București, 12 ianuarie 2016 - informare
14 ianuarie 2016

Reuniunea Colegiului Director O.A.R. București, 12 ianuarie 2016 - informare

Au participat:
arh. Șerban Sturdza, președinte O.A.R. București
arh. Bogdan Bogoescu, vicepreședinte
arh. Ana-Maria Goilav, vicepreședinte
arh. Emil Ivănescu, vicepreședinte
arh. Raluca Munteanu, vicepreședinte

Invitați:
arh. Șerban Țigănaș, președinte O.A.R.
arh. Dan Marin
avocat Marcel Toader
istoric de artă Constantin Hostiuc, redactor-șef A&B

Ordinea de zi a cuprins următoarele puncte:
1. Continuarea demersurilor OAR București referitoare la evaluarea proiectului PIDU Zona Centrală și la restructurarea PMB;
2. Discutarea listei de subiecte prioritare propuse de grupul de inițiativă AUDP (Arhitecți, Urbaniști, Designeri, Peisagiști – Cetățeni Activi) și a rezultatelor sondajului care a însumat până în prezent 515 reacții;
3. Informare privind programul de pregătire profesională a membrilor OAR București în anul 2016;
4. Analiza impactului noului cod fiscal asupra birourilor individuale de arhitectură;
5. Planul editorial al buletinului A&B pentru anul 2016; orientarea publicației spre un profil de opinie publică, în paralel cu organizarea informării profesionale curente în formula newsletter online;
6. Analiza modul de funcționare a SIOAR;
7. Probleme diverse;

14 ianuarie 2016

arh. Ana Maria Goilav
vicepreședinte O.A.R. București

--
Filiala Teritorială București a Ordinului Arhitecților din România
str. Sf. Constantin nr.32, sector 1
010219 București, România

Punct de lucru
str. Academiei nr. 18 - 20, sector 1
010014 București, România

tel/fax: 021-3039226, 021-3077163
e-mail: oarbuc@rdsmail.ro
www.oar-bucuresti.ro
www.anuala.ro


Sinteze reuniuni colegiu →