Prima paginăAnunțuriianuarie 2016 › Invitație participare la procesul consultativ privind modificarea Normelor Metodologice interne ale O.A.R. referitoare la finanțarea de programe și proiecte culturale
8 ianuarie 2016

Invitație participare la procesul consultativ privind modificarea Normelor Metodologice interne ale O.A.R. referitoare la finanțarea de programe și proiecte culturale

Stimați colegi,

Transmitem alăturat invitația O.A.R. și a doamnei prof. dr. arh. Ana Maria Zahariade, Vicepreședinte O.A.R. de a participa la procesul consultativ privind modificarea Normelor Metodologice interne ale O.A.R. referitoare la finanțarea de programe și proiecte culturale.

Cu stimă,

08 ianuarie 2016

arh. Cornelia Burcuș
Secretar Executiv

--
Filiala Teritorială București a Ordinului Arhitecților din România
str. Sf. Constantin nr.32, sector 1
010219 București, România

Punct de lucru
str. Academiei nr. 18 - 20, sector 1
010014 București, România

tel/fax: 021-3039226, 021-3077163
e-mail: oarbuc@rdsmail.ro
www.oar-bucuresti.ro
www.anuala.ro

Potrivit prevederilor Art. 10, Capitolul VI - Transparență decizională din cadrul Regulamentului privind înființarea, organizarea și funcționarea grupurilor de lucru ale Ordinului Arhitecților din România, documentele elaborate de grupurile de lucru se supun procedurii de consultare a membrilor OAR și formulării de amendamente.

În acest context, vă transmitem spre analiză propunerea de modificare a
Normelor privind finanțarea proiectelor culturale și editoriale din timbrul de arhitectură, demers inițiat de doamna arh. Ana Maria Zahariade, vicepreședinte OAR și coordonator al GL Concursuri și Parteneriate. În acest sens, documentația transmisă spre consultare în attachment este însoțită de invitația detaliată a doamnei arh. Zahariade de a participa la acest proces consultativ.

Documentația și detalii suplimentare sunt disponibile și pe site-ul actual al Ordinului, aici
http://oar.squarespace.com/transparenta-decizionala/?SSScrollPosition=154

Cele bune,
Raluca Ștefan, consilier comunicare

Ordinul Arhitecților din România

str. Arthur Verona, Pictor nr.19
010312, București, România
tel/fax: 021 317 26 34
www.oar.squarespace.com
www.oar.org.ro


Fișiere atașate: