Prima paginăAnunțuriianuarie 2016 › Consultații juridice O.A.R. București ianuarie 2016
5 ianuarie 2016

Consultații juridice O.A.R. București ianuarie 2016

Stimați colegi,

Filiala București a O.A.R. organizează consultații juridice oferite
gratuit membrilor filialei.
Acestea au loc lunar.
La consultații pot participa toți membrii filialei care sunt interesați.
Consultațiile sunt susținute de avocat Marcel Toader, avocatul Filialei
București a O.A.R.
În această lună consultațiile juridice au fost programate pentru
joi 28 ianuarie 2016 ora 15:30 la sediul filialei din str. Academiei nr.18-20, sector 1, București.
Membrii filialei care doresc să participe sunt invitați să transmită o
cerere în acest sens.
Înscrierile se primesc pe fax la tel 021 3077163, pe e-mail la adresa
oarbuc@rdsmail.ro sau se depun direct la sediul filialei până miercuri
27 ianuarie 2016, ora 16:30.

Precizăm că cei care depun cereri de participare sunt așteptați, fără
alte formalități, la data și ora stabilite.
Filiala va anunța telefonic pe cei înscriși dacă întâlnirea se
contramandează - ex: din lipsa de solicitări din partea membrilor.
Deoarece sunt multe solicitări și membrii doresc să discute situații
particulare, vă rugăm să restrângeți discuția la 10 - 15 minute pentru
fiecare arhitect.

Cu stimă,

05 ianuarie 2016

Secretar Executiv
arh. Cornelia Burcuș

--
Filiala Teritorială București a Ordinului Arhitecților din România
str. Sf. Constantin nr.32, sector 1
010219 București, România

Punct de lucru
str. Academiei nr. 18 - 20, sector 1
010014 București, România

tel/fax: 021-3039226, 021-3077163
e-mail: oarbuc@rdsmail.ro
www.oar-bucuresti.ro
www.anuala.ro