Prima paginăAnunțuridecembrie 2015 › PUNCTUL DE VEDERE AL FILIALEI TERITORIALE BUCUREȘTI A ORDINULUI ARHITECȚILOR DIN ROMÂNIA CU PRIVIRE LA PIDU EXPRIMAT ÎN DEZBATEREA PUBLICĂ DE LA PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI DE LUNI 21.12.2015
22 decembrie 2015

PUNCTUL DE VEDERE AL FILIALEI TERITORIALE BUCUREȘTI A ORDINULUI ARHITECȚILOR DIN ROMÂNIA CU PRIVIRE LA PIDU EXPRIMAT ÎN DEZBATEREA PUBLICĂ DE LA PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI DE LUNI 21.12.2015

Prin faptul că reprezintă corpul profesional în raport cu societatea, Filiala București a Ordinului Arhitecților din România (OARB) este co-responsabilă pentru procesul de implementare a politicilor publice din domeniul arhitecturii și urbanismului. În consecință, suntem îndreptățiți să ne exprimăm poziția în cadrul dezbaterii publice a PUZ-urilor din Planul Integrat de Dezvoltare Urbană (PIDU), în desfășurare până pe 21 decembrie 2015.

OARB a urmărit modul în care se derulează proiectele mari de infrastructură promovate de administrația publică a Bucureștiului, observând faptul că, nu odată, sensul planificării urbane și arhitecturale integrate a fost deturnat. Proiecte ca străpungerea Berzei-Buzești, mutarea (în fapt, demolarea) Halei Matache și parcarea din Piața Universității au relevat o suită de compromisuri făcute de administrație, în care promisiunile și premisele proiectului nu au fost respectate.

Dezbaterile publice susținute în baza procedurilor legale au scos în evidență o serie de neclarități cu privire la modul de implementare a PUZ-urilor din agenda PIDU. Mai mult, unele dintre observațiile care au stârnit discuții și acuzații au fost făcute, pe nedrept, la adresa arhitecților în general. Constatăm că suntem frecvent puși în fața faptului împlinit, consecință directă a lipsei de consultare a OARB în faza incipientă a proiectelor publice.

Intervenim acum cu intenția de a preciza poziția OARB referitoare la PIDU, de a aduce lămuriri cu privire la aspectele sensibile ale acestui proiect și de a corecta inadvertențele cauzate de lipsa dialogului profesional. Scopul nostru este de a face ca discutarea publică – inclusiv critică – a proiectelor să contribuie la consolidarea poziției arhitecților.

Din cele 100 de proiecte prevăzute de PIDU, până în prezent au fost dezbătute public 19 proiecte încadrabile în 6 PUZ-uri:

1.PLAN URBANISTIC ZONAL RAHOVA– URANUS– PIAȚA DE FLORI,
SECTOR 5 (PUZ 1)–http://www4.pmb.ro/wwwt/L52/docs/04_20151106.pdf
2.PLAN URBANISTIC ZONAL PARC IZVOR – POD MIHAI VODĂ
SECTOR 5 (PUZ 2)–http://www4.pmb.ro/wwwt/L52/docs/01_20151106.pdf
3.PLAN URBANISTIC ZONAL PIAȚA CONSTITUȚIEI – ANTIM– BD.UNIRII, SECTOR 5 (PUZ 3)–http://www4.pmb.ro/wwwt/L52/docs/03_20151106.pdf
4.PLAN URBANISTIC ZONAL PIAȚA CANTACUZINO – PIAȚA LAHOVARI, SECTOR 1 (PUZ 4)–http://www4.pmb.ro/wwwt/L52/docs/02_20151106.pdf
5.PLAN URBANISTIC ZONAL PARC SFINȚII APOSTOLI–PODUL CALICILOR, SECTOR 3 și 4 (PUZ 5)–http://www4.pmb.ro/wwwt/L52/docs/06_20151106.pdf
6.PLAN URBANISTIC ZONAL SPAȚIU PUBLIC SALA PALATULUI,
SECTOR 1 (PUZ 6)–http://www4.pmb.ro/wwwt/L52/docs/05_20151106.pdf

Enumerăm principalele observații formulate de OARB referitoare la PUZ-urile aflate în dezbatere și solicităm introducerea lor în proiecte:

- precizarea contextului concret (patrimoniu construit, morofologie urbană, mobilitate durabilă, etc.) la care face referire conceptul de integrare promovat de cele șase PUZ-uri, individual și în ansamblul lor;
- eliminarea construcțiilor propuse pe spațiile verzi (PUZ 1, PUZ 5, PUZ 6);
- eliminarea mega-structurii propuse peste râul Dâmbovița și înlocuirea ei cu un pod adecvat scării și contextului local (PUZ 2);
- asigurarea unui strat de pământ de minimum 3,00 m deasupra parcajelor pentru a permite creșterea arborilor (PUZ 6);
- poziționarea rampelor de acces la parcaje în lungul străzilor principale și nu în profunzimea lor (PUZ 6);
- evaluarea precisă și diminuarea impactului construcțiilor tehnologice apărute ca urmare a parcajelor subterane asupra calității spațiului verde și pietonal (PUZ 4);
- întrucât semnificația imaginilor pentru publicul larg nu trebuie să fie deturnată, este necesară introducerea în planșe a precizării exprese că randările care ilustrează planurile PUZ reprezintă ipoteze și nu soluții definitive de arhitectură. Avem convingerea că soluțiile de arhitectură vor face obiectul unor discuții și dezbateri viitoare, în timp ce PUZ-urile reprezintă abordări la nivel de reglementări urbanistice;
- eliminarea ambiguităților care țin de codul cromatic: folosirea culorii verde în alte cazuri decât pentru parcuri sau spații verzi denaturează flagrant realitatea;
- eliminarea ambiguităților care țin de reprezentarea grafică: exprimarea explicită a statutului diferit al spațiilor de tip shared-space, pietonale și carosabile (PUZ 4).

În plan general, în acord cu acțiunile în curs ale OARB și cu solicitările membrilor săi 1), propunem următoarele soluții:

1. Reforma Primăriei, pentru a putea răspunde nevoilor complexe ale unei capitale cu 2.000.000 de locuitori, prin:
- organizarea Centrului de Planificare Urbană cu regulament propriu și dimensionare corectă a organigramei;
- restructurarea Comisiei Tehnice de Urbanism și Amenajarea Teritoriului și a regulamentului de funcționare în vederea creșterii calității deciziei urbanistice;
- transparență și comunicare, astfel încât OARB să poată sprijini arhitecții direct implicați într-o relație cu administrația publică și cu societatea civilă;
- relație instituționalizată OARB - Arhitect-șef.

2. Asigurarea selecției preponderent pe bază de calitate prin organizarea de concursuri, cu colaborarea OARB, pentru orice lucrare de interes public, inclusiv pentru proiectele PIDU care nu fac obiectul actualelor PUZ-uri.

3. Promovarea de către Primărie a unei strategii ierarhizate pentru implementarea PIDU, în care proiectele de consolidare și siguranță la cutremur să aibă prioritate față de proiectele de infrastructură.

4. Implicarea Primăriei, ca parte a unei strategii mai largi a administrației publice, în vederea adoptării unor facilități fiscale pentru proprietarii clădirilor de patrimoniu din București.

Rugăm arhitecții interesați de demers să participe la dezbaterea de la sediul Primăriei, urmând indicațiile din invitația atașată acestui mail.

Cu considerație,

Colegiul Director al Filialei București
a Ordinului Arhitecților din România

arh. Șerban Sturdza, președinte

1)Conform celui mai recent sondaj al OAR, membrii săi au stabilit ca misiuni prioritare ale organizației: implicarea în modificarea legislației, promovarea profesiei de arhitect și controlul calității actului de arhitectură, acces online la documentația pentru consultare publică, implicarea în planificarea urbană, colaborarea cu direcția de urbanism și cu Arhitectul-șef. https://docs.google.com/forms/d/1q4VL6caYu8WjzFm9KC58AE7MPFh9uE6qqM_1t5ZKnS8/edit?ts=56694b2f#

--
Filiala Teritorială București a Ordinului Arhitecților din România
str. Sf. Constantin nr.32, sector 1
010219 București, România

Punct de lucru
str. Academiei nr. 18 - 20, sector 1
010014 București, România

tel/fax: 021-3039226, 021-3077163
e-mail: oarbuc@rdsmail.ro
www.oar-bucuresti.ro
www.anuala.ro