Prima paginăAnunțuridecembrie 2015 › Reuniunea Consiliului de Conducere O.A.R. București, 9 decembrie 2015 - notă informativă
10 decembrie 2015

Reuniunea Consiliului de Conducere O.A.R. București, 9 decembrie 2015 - notă informativă

-membrii Consiliului Teritorial au fost votat proiectul de buget al O.A.R. București pentru anul 2016;

-arh. Bogdan Bogoescu, Vicepreședinte O.A.R. București, a prezentat raportul de activitate al grupului de lucru pe probleme legislative; arh. Lucian Pârvulescu și-a manifestat disponibilitatea de a contribui cu experiența sa la activitatea grupului;

-arh. Emil Ivănescu, Vicepreședinte O.A.R. București, a prezentat concluziile sale în calitate de organizator cu privire la Anuala de Arhitectură 2015, în date statistice concrete (număr de vizitatori ai expoziției de proiecte, feedback online, reflectare în media, etc.);

-arh. Șerban Sturdza, Președinte O.A.R. București, a prezentat și comentat raportul întocmit de arh. Raluca Munteanu, Vicepreședinte, referitor la cursurile pilot de pregătire profesională organizate de O.A.R. București pe parcursul anului 2015; au fost centralizate răspunsurile celor 81 de membri O.A.R. București care au participat în total la cursuri și s-au identificat în baza acestora câteva direcții prioritare pentru tematica viitoare; în topul cererilor se află cursul de siguranță la incendiu, de legislație și de tehnici practice de restaurare; s-a discutat diferența dintre cursurile periodice, reprezentând „formarea continuă” și cursurile de specializare sau de „pregătire profesională”, care se finalizează cu diplomă de expert;

- arh. Adrian Ibric, arh. Maria Ungureanu și arh. Smaranda Baciu au participat ca reprezentanți ai grupului de inițiativă AUDP (Arhitecți, Urbaniști, Designeri, Peisagiști – Cetățeni Activi) la reuniunea Consiliului Teritorial; aceștia au formulat principalele trei direcții de acțiune asupra cărora consideră că O.A.R. ar trebui să se concentreze: 1) realizarea unei platforme online a arhitecților, 2) debirocratizarea procesului de obținere a autorizației de construire și 3) pregătirea continuă, cu accent pe cursurile de accesare a fondurilor europene; O.A.R. București a creat deja, ca răspuns la solicitările grupului AUDP, un instrument de lucru pe termen imediat, prin care să fie prioritizate inițiativele numeroase ale membrilor, în formula unei platforme chestionar pe care fiecare arhitect este invitat să își exprime votul: http://goo.gl/forms/ob41ftb9nz; arh. Ana-Maria Goilav, Vicepreședinte O.A.R. București, a propus inițierea imediată a unei platforme online pilot în colaborarea cu grupul AUDP;

- O.A.R. București a delegat reprezentanții săi la două acțiuni la care a fost invitat să participe joi, 10 decembrie 2015: discutarea aspectelor legate de statutul Comisiei Tehnice de Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului București și dezbaterea publică a PUZ-urilor din PIDU organizată de P.M.B.

10 decembrie 2015

arh. Ana Maria Goilav
Vicepreședinte O.A.R. București

--
Filiala Teritorială București a Ordinului Arhitecților din România
str. Sf. Constantin nr.32, sector 1
010219 București, România

Punct de lucru
str. Academiei nr. 18 - 20, sector 1
010014 București, România

tel/fax: 021-3039226, 021-3077163
e-mail: oarbuc@rdsmail.ro
www.oar-bucuresti.ro
www.anuala.ro