Prima paginăAnunțurinoiembrie 2015 › Curs securitatea la incendiu a construcțiilor
25 noiembrie 2015

Curs securitatea la incendiu a construcțiilor

Stimați colegi,

Programul pilot de pregătire profesională derulat de Filiala București a O.A.R. a fost completat cu un curs despre securitatea la incendiu a construcțiilor, care va avea loc vineri 4 decembrie 2015, între orele 9:30 - 16:30, la Casa Mincu, sediul O.A.R din strada Pictor Verona nr. 19. Acest subiect a avut frecvența cea mai mare în fișele de evaluare pe care participanții le-au completat după fiecare curs.

Cursul este organizat în parteneriat cu Asociația „Ieșirea de urgență” și va fi ținut de următorii îndrumători:

Vladimir Nicula – arhitect din 2002, diploma de Master în management
urban, diploma de doctor în arhitectură, obținute în cadrul UAUIM
București. Experiență de 17 ani în multiple proiecte de arhitectură de
complexitate și anvergură diversă (sediul UAR – București, extinderea
stadionului Aris Salonic – Grecia, Showroom și service BMW – București și Timișoara, Arena Națională – București etc). Din 2010, consultant și
arhitect în cadrul Immpuls Real Estate Solutions. Cadru didactic în cadrul UAUIM din 2002. Actualmente șef de lucrări la Catedra Bazele Proiectării anul I.

dr. ing. Sfârlos Dumitru-Șerban - specialist în ingineria securității la
incendiu, verificator de proiecte și expert tehnic în toate domeniile Cc și toate specialitățile Ci, evaluator de risc în incendiu și doctor în domeniul ingineriei civile (doctorat în „Siguranța la foc, exigență de performanță în proiectarea construcțiilor”). 26 de ani de activitate în domeniu, dintre care ultimii 9 în cadrul serviciului de avizări –
autorizări (ISU București). A elaborat și prezentat numeroase cursuri de
specialitate și este membru în colectivul de elaborare al Normelor de
prevenire și stingere a incendiilor la proiectarea metroului.

Tudor Popp - consultant tehnic cu experiență în proiecte de conformare la foc, fondatorul asociației „Ieșirea de Urgență"

Cursul va fi structurat în următoarele capitole:

1. Rolul arhitectului

2. Principii de bază ale siguranței la incendiu

3. Legislație

4. Erori în practica curentă – studii de caz

Cursul se adresează arhitecților și stagiarilor, membri ai O.A.R. Filiala București. Participarea se face în limita a celor 30 locuri disponibile și prin achitarea taxei de participare de 80 lei. Înscrierile se fac la secretariatul filialei București a O.A.R. din str. Academiei 18-20 în timpul programului de lucru cu publicul.

Menționăm că taxa pentru un curs de pregătire profesională în alte domenii variază între 130-400 lei/participant. Pentru membrii O.A.R. taxa este redusă substanțial, diferența fiind suportată de bugetul filialei.

25 noiembrie 2015

arh. Raluca Munteanu
Vicepreședinte O.A.R. București

--
Filiala Teritorială București a Ordinului Arhitecților din România
str. Sf. Constantin nr.32, sector 1
010219 București, România

Punct de lucru
str. Academiei nr. 18 - 20, sector 1
010014 București, România

tel/fax: 021-3039226, 021-3077163
e-mail: oarbuc@rdsmail.ro
www.oar-bucuresti.ro
www.anuala.ro