Anunțurinoiembrie 2015 › Actualizare date personale în vederea implementării SIOAR

Actualizare date personale în vederea implementării SIOAR

Stimați colegi,

Revenim cu informații privind implementarea noului Sistem Informatic al Ordinului Arhitecților din România - SIOAR. Transmitem, în atașament, prezentarea domnului arh. Șerban Țigănaș, Președinte O.A.R. privind importanța și utilitatea SIOAR.
În acest context vă reamintim solicitarea de a ne transmite până cel mai târziu miercuri 02 decembrie 2015 Formularul de date personale pe care îl atașăm, completat, semnat și parafat cu parafa O.A.R.
Formularul astfel completat va fi depus direct la sediul filialei din str. Academiei nr.18-20, sau scanat și trimis prin e-mail la adresa oarbuc@rdsmail.ro și va fi însoțit de o copie xerox a Cărții de Identitate.
Vă reamintim că Regulamentul O.A.R. prevede obligația membrilor de actualizare a datelor personale.

Vă mulțumim,

23 noiembrie 2015

arh. Cornelia Burcuș
Secretar Executiv

--
Filiala Teritorială București a Ordinului Arhitecților din România
str. Sf. Constantin nr.32, sector 1
010219 București, România

Punct de lucru
str. Academiei nr. 18 - 20, sector 1
010014 București, România

tel/fax: 021-3039226, 021-3077163
e-mail: oarbuc@rdsmail.ro
www.oar-bucuresti.ro
www.anuala.ro