Prima paginăAnunțurinoiembrie 2015 › Comunicat de Presă privind Manifestul pentru arhitectură responsabilă
9 noiembrie 2015

Comunicat de Presă privind Manifestul pentru arhitectură responsabilă

Stimate colege,
Stimați colegi,

Transmitem alăturat Comunicatul de Presă privind Manifestul pentru arhitectură responsabilă semnat de Consiliul Arhitecților din Europa (ACE), Uniunea Internațională a Arhitecților (UIA), Consiliul Național al Ordinului Arhitecților din Franța (CNOA) și Consiliul Internațional al Arhitecților Francezi (CIAF).

Manifestul va fi prezentat oficial și discutat în cadrul conferinței
internaționale ”Arhitectura, climatul viitorului”, care va avea loc la Cité de l’ Architecture din Paris, pe 30 noiembrie 2015, în ziua deschiderii Conferinței ONU privind schimbările climatice (COP21).

Cu stimă,

9 noiembrie 2015

arh. Cornelia Burcuș
Secretar Executiv

--
Filiala Teritorială București a Ordinului Arhitecților din România
str. Sf. Constantin nr.32, sector 1
010219 București, România

Punct de lucru
str. Academiei nr. 18 - 20, sector 1
010014 București, România

tel/fax: 021-3039226, 021-3077163
e-mail: oarbuc@rdsmail.ro
www.oar-bucuresti.ro
www.anuala.ro

Doamna/Domnule Arhitect,

Va transmitem mai jos Comunicatul de presa privind Manifestul pentru arhitectura responsabila.

COMUNICAT DE PRESA

MANIFEST PENTRU ARHITECTURA RESPONSABILA

Angajamentul arhitectilor de a aborda schimbarile climatice

Precedand summit-ul COP21 de la Paris (30 nov.-11 dec. 2015), Consiliul Arhitectilor din Europa (ACE), Uniunea Internationala a Arhitectilor (UIA), Consiliul National al Ordinului Arhitectilor din Franta (CNOA) si Consiliul International al Arhitectilor Francezi (CIAF) au semnat un Manifest care exprima angajamentul arhitectilor de a aborda provocarile determinate de schimbarile climatice.

Manifestul va fi prezentat oficial si discutat in cadrul conferintei internationale Arhitectura, climatul viitorului, care va avea loc la Cité de l’ Architecture din Paris, pe 30 nov. 2015, in ziua deschiderii Conferintei ONU privind schimbarile climatice (COP21).

Manifestul cuprinde recomandari esentiale pentru abordarea schimbarilor climatice prin intermediul mediului construit, atat din punct de vedere urbanistic, cat si al construirii. Se reaminteste ca Arhitectura, pe termen mediu si prin costuri reduse, este un factor determinant in procesul de reducere a emisiilor de gaze de sera si de adaptare a societatii la efectele secundare inevitabile ale schimbarilor climatice.

Prin acest Manifest, cele patru organizatii, care reprezinta profesia la nivel national, european si international, cer aplicarea de politici ferme pentru stoparea extinderii necontrolate a oraselor, eradicarea inechitatii privind alocarea resurselor, reducerea migratiei climatice, anticiparea expunerii la riscuri naturale sau industriale si incetarea exploatarii nerationale a resurselor naturale pe glob.

Accesand link-urile din Comunicatul de mai jos puteti:

- descarca Manifestul pentru arhitectura responsabila (care se regaseste si in atasament)
- semna Manifestul pe website-ul CNOA
- descarca programul conferintei de la Paris

Cu deosebita consideratie,

Mariana Ionescu

Consilier Relatii Internationale

Ordinul Arhitecților din România
str. Arthur Verona, Pictor nr.19
010312, București, România
tel/fax: 021 317 26 34, 0728 872 150
e-mail: office@oar.org.ro
mobil: 0744 573 061
www.oar.squarespace.com // www.oar.org.ro

---------- Forwarded message ----------
From: Admin <admin@makemeweb.net>
Date: 2015-11-05 18:41 GMT+02:00
Subject: ACE PRESS RELEASE - COP21 / MANIFESTO FOR RESPONSIBLE ARCHITECTURE
To: office.oar@gmail.com

5 November 2015
*PRESS RELEASE* *MANIFESTO FOR RESPONSIBLE ARCHITECTURE* *Architects’
commitment to address climate change *

Ahead of the COP21 summit to be held in Paris from 30 November to 11
December,

the Architects' Council of Europe (ACE)
http://ace.mmwcrm.com/en/public/track/url/11b85054280a60863392d82842c350de39fd8d2f34959772556177c6194750?mid=28&uid=6&cid=173&preview=1

the International Union of Architects (UIA)
http://ace.mmwcrm.com/en/public/track/url/ffb7602e9028b3e8757d9311ebb144603600710056637050056177c618f749?mid=28&uid=6&cid=173&preview=1

the National Council of the Order of French Architects (CNOA)
http://ace.mmwcrm.com/en/public/track/url/190c6967af65dbcb4dec805cb84cfee29b4c407a120329250056177c619b2af?mid=28&uid=6&cid=173&preview=1

and the International Council of French Architects (CIAF)
http://ace.mmwcrm.com/en/public/track/url/92ba019442d4aa601c84dbf950ddb54879135fa6213670876956177c61a0264?mid=28&uid=6&cid=173&preview=1

have endorsed a Manifesto presenting Architects’ commitment to tackle the challenges posed by climate change.

This Manifesto will be officially presented and discussed during the
international conference "Architecture, the Climate of the Future", which will take place on 30 November 2015 in Paris at the *Cité de l’Architecture et du Patrimoine*, on the opening day of the UN Climate Change Conference
(COP21).

The Manifesto consists of key recommendations to address climate change
through the built environment, both at city and building levels. It recalls that Architecture is a powerful force, both in the medium term and at low-cost, for reducing greenhouse gas emissions and adapting our societies to the inevitable side effects of climate change.

Through this Manifesto, the four organisations, which represent the
architectural profession at national, European and international levels,
call for the implementation of decisive policies to stop the uncontrolled growth of cities, eradicate the injustice related to the allocation of resources, slow down the climate exodus, anticipate exposure to natural or industrial risks and to put an end to the depletion of natural resources across the planet.

Those wishing to sign the Manifesto will find it on the website of the CNOA
http://ace.mmwcrm.com/en/public/track/url/56fad5bb76218ac01307f8f9b9ac8e276758ac52467796712563b7d2fbd77f?mid=32&uid=11925&cid=232&preview=0

Speakers at the "Architecture, the Climate of the Future" conference
include renowned architects (K.T. Thorsen, M. Hegger, P. Coulombel, A.
Heringer, C. Smuts, P. Gontier, D. Mangin, K. Yeang, E. Mazria, F. Bonnet, but also scientists (S. Joussaume, T. Salomon) and French and EU
policy-makers (F. Chouat, D. Ristori, C. Turmes, K. Delli).

Download the Manifesto for Responsible Architecture
http://ace.mmwcrm.com/en/public/track/url/3d7dfc04cf0c6ef7f87b8513c1e69458b9ce5c281926430602563b7f5d55926?mid=32&uid=11925&cid=233&preview=0

Sign the Manifesto on the CNOA website
http://ace.mmwcrm.com/en/public/track/url/56fad5bb76218ac01307f8f9b9ac8e276758ac521918071385563b7d424a687?mid=32&uid=11925&cid=233&preview=0

Download the programme of the conference
http://ace.mmwcrm.com/en/public/track/url/2c82336ad2cf43c4579d5657ccfcea7cb8071ded16465846965617777ca0023?mid=28&uid=6&cid=173&preview=1

------------------------------
Contact

*Architects' Council of Europe*
29 rue Paul Emile Janson
B-1050 Brussels
www.ace-cae.eu
info@ace-cae.eu
T: +32 2 543 11 40
F: +32 2 543 11 41
© ARCHITECTS' COUNCIL OF EUROPE,
All rights reserved.

Web Version<http://ace.mmwcrm.com/en/public/webview/show/32/11925 | Terms #150d885f36c17acb_ | Privacy #150d885f36c17acb_ | Unsubscribe
http://ace.mmwcrm.com/en/public/unsubscribe/32/11925 | French
http://ace.mmwcrm.com/fr/public/webview/show/32/11925


Fișiere atașate: