Prima paginăAnunțurioctombrie 2015 › Lămuriri suplimentare privind noile proceduri de acordare a dreptului de semnătură
28 octombrie 2015

Lămuriri suplimentare privind noile proceduri de acordare a dreptului de semnătură

Stimate colege,
Stimați colegi,

Vă transmitem, din partea O.A.R., lămuriri privind noile proceduri de acordare a dreptului de semnătură.

Cu stimă,

28 octombrie 2015

arh. Cornelia Burcuș
Secretar Executiv

--
Filiala Teritorială București a Ordinului Arhitecților din România
str. Sf. Constantin nr.32, sector 1
010219 București, România

Punct de lucru
str. Academiei nr. 18 - 20, sector 1
010014 București, România

tel/fax: 021-3039226, 021-3077163
e-mail: oarbuc@rdsmail.ro
www.oar-bucuresti.ro
www.anuala.ro

Stimați colegi,

Ca urmare a unor întrebări primite la Ordin, în legătură cu noile prevederi privind obținerea dreptului de semnătură, vă comunicăm următoarele:

1. Pe lângă CV-ul uzual, referitor la date generale, educație și activitate profesională, pe care candidatul îl introduce în dosarul cu acte personale, cu care aplică pentru dreptul de semnătură, apare ca element de noutate un CV profesional, care se constituie ca o prezentare exclusivă a realizărilor profesionale ale fiecărui candidat. Acest CV, se prezintă separat în fața Comisiei, alături de portofoliul de lucrări. El va rămâne la Comisie după interviu și se va arhiva.

2. Elementul *Raport curricular* (pag. 1 din Anexa 1) este solicitat doar pentru candidații care nu sunt înscriși în Ordin și care au peste cinci ani de activitate profesională. Aceștia se pot prezenta la examen, fără a primi dovada de efectuare a stagiului de la Filialele OAR, ei nefiind de fapt în evidența acestora. În principiu, se recomandă ca acești candidați să trimită dosarul direct la București, la OAR național.

3. Elementul *Certificat conform Directivei 2005/36/CE* (pag. 1 și 2 din Anexa 1) este un document solicitat acelei categorii de candidați care depun dosarul direct la OAR național.

4. Eroarea materială prin care se cereau două recomandări pentru stagiari înscriși în OAR, chiar și în situația în care aceștia au avut un singur îndrumător în perioada de stagiu, am corectat-o vinerea trecută, imediat ce a fost semnalată. Deci, e vorba de tot atâtea recomandări câți îndrumători a avut stagiarul în perioada de stagiu.

Mai jos câteva precizări privitoare la rațiunile pentru care au fost schimbate procedurile:

ceastă schimbare a fost necesară în vederea asigurării unei mai bune informări a comisiei de examinare privind nivelul de pregătire a candidatului, raportat la cunoașterea MISIUNILOR ARHITECTULUI în activitatea profesională precum și a RESPONSABILITĂȚILOR ce îi revin în practica post dobândirea dreptului de semnătură. Noua procedură va ilustra de asemenea, standardul de pregătire și calitatea mediului în care s-a desfășurat stagiul.

Verificarea se va face, așa cum deja știți, prin prezentarea în fața comisiei a 1-3 lucrări elaborate în perioada de stagiu și care prin conținutul lor să ateste parcurgerea de către candidat a TUTUROR MISIUNILOR, sub o continuă și competentă îndrumare a mentorului.
Trebuie înțeleasă necesitatea instituirii acestor exigențe, în vederea
asigurării pieței de arhitectură din România cu practicieni cu un nivel de pregătire adecvat unei societăți structurate și exigente.

Dacă mai aveți întrebări vă rugăm să ni le transmiteți. Vă rugăm de asemenea ca prezentul mesaj însoțit de materialele trimise săptămâna trecută și pe care vi le anexăm cu acest prilej încă o dată, să le trimiteți la toți membrii filialei dvs., inclusiv acelor candidați care la sesiunea precedentă nu au obținut dreptul de semnătură.

Vă mulțumim.

Cu stimă,

--

Iulian Tepure
secretar

Ordinul Arhitecților din România
str. Arthur Verona, Pictor nr.19
010312, București, România
tel/fax: 021 317 26 34, 0728 872 150
www.oarsquarespace.com // www.oar.org.ro


Fișiere atașate: