Prima paginăAnunțurioctombrie 2015 › Comunicat - Dezbatere profesională pe marginea propunerii de modificare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcții prin Plx 579/2015 - Casa Mincu, 10 octombrie 2015, orele 16.00
5 octombrie 2015

Comunicat - Dezbatere profesională pe marginea propunerii de modificare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcții prin Plx 579/2015 - Casa Mincu, 10 octombrie 2015, orele 16.00

COMUNICAT PRIVIND

Dezbatere profesională pe marginea propunerii de modificare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcții prin Plx 579/2015 Casa Mincu, 10 octombrie 2015, orele 16.00

Participanți:

1. Cătălina Bulborea, arhitect
2. Stelian Alexandru Constantinescu, arhitect (PMB)
3. Alexandru Belinschi, arhitect (CN al OAR)
4. Mihaela Gafar, arhitect (OAR)
5. Ana Lavan, avocat
6. Aurora Târșoagă, arhitect (OAR)
7. Mihaela Criticos, arhitect (UAUIM)
8. Dan Gheiase (Artrad)
9. Mircea Amghelescu (Ministerul Culturii)
10. Celia Ghyka, arhitect (UAUIM)
11. Irina Iamandescu, arhitect (UAUIM/ICOMOS)
12. Gabriel Pascariu, arhitect (UAUIM/APUR)
13. Alexandra Stoica, arhitect (OAR)
14. Alexandru Bogdan Pârvanu, arhitect (consilier PMB)
15. Gheorghe Pătrașcu, arhitect (arhitect-șef al Capitalei)
16. Șerban Sturdza, arhitect (OAR)
17. Bogdan Bogoescu, arhitect (OAR)

În dezbatere a fost pusă în discuție și analizată inițiativa Filialei București a O.A.R de a se implica în revizuirea propunerilor legislative de modificare enunțate mai sus, aprobate de Senat și aflate în dezbaterea comisiilor Camerei Deputaților – For legislativ decizional în cazul acestui act normativ. Punctul de vedere al Filialei București a O.A.R., cu care este de acord Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice (MDRAP), a fost prezentat deja în fața comisiei juridice a Camerei Deputaților și agreat de aceasta. Filiala București apreciază inoportună modificarea articolului 3 din Legea 50/1991 prin care se propune separarea în două categorii distincte a monumentelor istorice și a zonelor construite protejate. Aceasta separare ar aduce în sine și prin necorelările din textul propunerii legislative, prejudicii posibil irecuperabile zonelor protejate conducând la procese de degradare treptată și afectare a acestora. Reducerea gradului de protecție a zonelor protejate prin exceptarea lucrărilor de autorizare din acestea de la avizarea Comisiilor Teritoriale pentru Cultură și Ministerului Culturii ar genera un spațiu inadmisibil de permisiv pentru intervenții inadecvate și de afectare a zonelor protejate.
Pe de altă parte, O.A.R. susține ca procedura avizării din cadrul Comisiilor Teritoriale pentru Cultură și de la Ministerul Culturii trebuie să fie substanțial îmbunătățită prin introducerea unui termen legal maxim de eliberare a avizelor și prin transmiterea către societate, implicit persoanelor interesate, a unor principii de bună practică în domeniul intervenției în aceste zone precum și în zonele de protecție ale monumentelor istorice. Aceste principii pot fi materializate sub formă de ghiduri puse la dispoziție solicitanților de către direcțiile pentru cultură din teritoriu.
Demersul Filialei București a O.A.R. pentru susținerea punctului său de vedere în cadrul dezbaterii și prezentat mai sus va continua marți 6 octombrie 2015 prin participarea reprezentanților săi la dezbaterea ce va avea loc în cadrul Comisiei pentru Administrație din Camera Deputaților.

arh. Bogdan Bogoescu
Vicepreședinte cu probleme legislative
O.A.R. București

--
Filiala Teritorială București a Ordinului Arhitecților din România
str. Sf. Constantin nr.32, sector 1
010219 București, România

Punct de lucru
str. Academiei nr. 18 - 20, sector 1
010014 București, România

tel/fax: 021-3039226, 021-3077163
e-mail: oarbuc@rdsmail.ro
www.oar-bucuresti.ro
www.anuala.ro