Prima paginăAnunțurioctombrie 2015 › Proces de eficientizare // invitație completare chestionar pentru membrii O.A.R.
1 octombrie 2015

Proces de eficientizare // invitație completare chestionar pentru membrii O.A.R.

Stimate colege,
Stimați colegi,

Transmitem, în atașament, invitația domnului arh. Șerban Țigănaș, Președinte O.A.R., adresată membrilor organizației de participare la cercetarea efectuată în parteneriat cu firma Ensight privind procesul de eficientizare a activității O.A.R.

Cu stimă,

01 octombrie 2015

arh. Cornelia Burcuș
Secretar Executiv

--
Filiala Teritorială București a Ordinului Arhitecților din România
str. Sf. Constantin nr.32, sector 1
010219 București, România

Punct de lucru
str. Academiei nr. 18 - 20, sector 1
010014 București, România

tel/fax: 021-3039226, 021-3077163
e-mail: oarbuc@rdsmail.ro
www.oar-bucuresti.ro
www.anuala.ro

Potrivit priorităților anunțate, Ordinul a demarat procesul de
eficientizare a activității organizației, a cărui primă etapă constă în
identificarea nevoilor de eficientizare.

Această primă etapă presupune o cercetare la nivelul membrilor și al
angajaților OAR, derulată prin intermediul unor chestionare și interviuri elaborate și, ulterior, interpretate de firma Ensight, partener al Ordinului cu rol de consultant în acest proces.

Transmitem în attachment invitația președintelui OAR adresată membrilor organizației de a participa și de a contribui la buna derulare a acestui proces, prin completarea chestionarului disponibil la link-ul inclus în textul invitației (cu termen limită - 14.10.2015)

Menționăm că implicarea și participarea membrilor este esențială în
atingerea obiectivelor de eficientizare, de aceea vă rugăm să transmiteți acest document tuturor membrilor Filialei dvs.

Vă mulțumesc și cele bune,
Raluca Ștefan, consilier pentru comunicare

Ordinul Arhitecților din România

str. Arthur Verona, Pictor nr.19
010312, București, România
tel/fax: 021 317 26 34
www.oar.squarespace.com
www.oar.org.ro


Fișiere atașate: