Prima paginăAnunțuriseptembrie 2015 › Conferința ”Roma - Un imperiu - Rădăcinile Europei” - prof. Livio Zerbini
16 septembrie 2015

Conferința ”Roma - Un imperiu - Rădăcinile Europei” - prof. Livio Zerbini

Stimate colege,
Stimați colegi,

Transmitem alăturat invitația de participare la Conferința ”Roma - Un imperiu - Rădăcinile Europei” susținută de profesorul italian Livio Zerbini, care va avea loc joi 17 septembrie 2015, ora 19:00, la Institutul Italian de Cultură din București - str. Aleea Alexandru nr.41.

Cu stimă,

16 septembrie 2015

arh. Cornelia Burcuș
Secretar Executiv

--
Filiala Teritorială București a Ordinului Arhitecților din România
str. Sf. Constantin nr.32, sector 1
010219 București, România

Punct de lucru
str. Academiei nr. 18 - 20, sector 1
010014 București, România

tel/fax: 021-3039226, 021-3077163
e-mail: oarbuc@rdsmail.ro
www.oar-bucuresti.ro
www.anuala.ro

In atentia iubitorilor de istorie, cultura si civilizatie romana

*Institutul Italian de Cultura din Bucuresti* va invita la sediul sau
din *Aleea Alexandru nr. 41, joi, 17 septembrie a.c., ora 19:00*, sa audiati conferinta *Roma-Un imperiu-Radacinile Europei*, sustinuta de prof. italian *Livio Zerbini*, specialist in istorie romana si cercetator in istoria provinciilor danubiene antice, profesor la Universitatea din Ferrara si profesor invitat la Universitatea din Cluj-Napoca. Tema conferintei este relația dintre Dacia și Imperiul Roman în timpul guvernării lui Traian.

Cu deosebita consideratie,

Mariana Ionescu
Consilier Relatii Internationale

Ordinul Arhitecților din România
str. Arthur Verona, Pictor nr.19
010312, București, România
tel/fax: 021 317 26 34, 0728 872 150
e-mail: office@oar.org.ro

www.oar.squarespace.com // www.oar.org.ro
https://www.facebook.com/pages/Ordinul-Arhitectilor-din-Romania

-----------------------------------------------------------------

---------- Forwarded message ----------
From: IIC Bucarest <info@iicbucarest.org>
Date: 2015-09-14 10:18 GMT+03:00
Subject: Conferenza prof. Livio Zerbini
To: office.oar@gmail.com

L'Istituto Italiano di Cultura ha il piacere di invitarvi
*giovedì, 17 settembre 2015, alle ore 19.00, *in Aleea Alexandru 41
alla conferenza del *prof. Livio Zerbini*
*Roma - un Impero - le radici dell'Europa *

Livio Zerbini insegna Storia romana presso l'Università di Ferrara, dove è esponsabile del Laboratorio di Antichità e Comunicazione. Dirige il Laboratorio di studi e ricerche sulle Antiche province Danubiane. È
visiting professor all’Università di Cluj-Napoca. Autore di documentari e consulente scientifico di trasmissioni radiotelevisive, ha pubblicato
numerosi lavori e ricerche sulla romanità e sulla didattica dell'antichità.

Institutul Italian de Cultură are plăcerea de a vă invita
*joi, 17 septembrie 2015, la ora 19.00, *în Aleea Alexandru 41
la conferința ținută de *prof. Livio Zerbini*
*Roma - un Imperiu - rădăcinile Europei *

Livio Zerbini predă istorie romană la Universitatea din Ferrara, unde
conduce Laboratorul de Istorie antică și Comunicare. De asemenea, conduce Laboratorul de studii și cercetări asupra provinciilor danubiene antice.
Este visiting professor la Universitatea din Cluj-Napoca, autor al mai
multor documentare și consultant științific în programe de radio și
televiziune. A publicat numeroase lucrări și cercetări asupra lumii romane și a didacticii antichității.

------------------------------

Il prof. Livio Zerbini, prendendo spunto dal suo ultimo lavoro "Le guerre daciche" ci illustrerà il rapporto fra Dacia e Impero Romano sotto il governo di Traiano. È una storia di potere, guerre, conquiste e ambizioni.
Ma è anche la storia di un popolo il cui sangue si è mischiato con quello italico, dando origine a una nuova entità fortemente sentita dai moderni romeni.

Il ricordo dell’impresa è eternato nei rilievi della Colonna Traiana, che costituisce la fonte maggiore per la sua conoscenza. Si parlerà delle guerre daciche collocandole nel più ampio contesto della storia sia dell’area danubiana, sia dell’impero romano, seguendo le vicende della Dacia sino a quando essa venne abbandonata dai romani alla fine del III secolo.

Nella conversazione non mancheranno accenni alla missione archeologica che il prof. Zerbini dirige nella città Halmyris (presso Murighiol), di grande interesse sia per la sua peculiare collocazione geografica, posta sul delta del Danubio, affacciata sul Mar Nero, sia per il suo insediamento, dall'Età del Ferro all'età bizantina. In età romana Halmyris era il punto più orientale del confine danubiano ed era probabilmente il centro di approvvigionamento per la flotta romana sul Mar Nero.

*Pornind de la ultima sa lucrare, "Le guerre daciche"** (Războaiele
dacice), profesorul * *Livio Zerbini, va ilustra relația dintre Dacia și
Imperiul Roman în timpul guvernării lui Traian. O poveste despre putere, războaie, cuceriri și ambiții, dar și despre istoria unui popor al cărui sânge s-a amestecat cu cel italic, dând naștere unei noi entități de care românii de azi sunt mândri.*

*Amintirea acelor fapte este imortalizată în basoreliefurile Columnei lui Traian, ce constituie * *în același timp și ** cea mai importantă sursă de cunoaștere a acestora. În conferință va fi vorba despre războaiele dacice amplasându-le în contextul mai amplu al istoriei atât din zona danubiană, cât și din imperiul roman, urmărind întâmplările petrecute în Dacia până în momentul când aceasta a fost abandonată de romani la sfârșitul secolului al III-lea.*

*Nu vor lipsi din discuție referiri la misiunea arheologică pe care prof. Zerbini o conduce în orașul Halmyris (lângă Murighiol), de mare interes atât pentru amplasarea geografică deosebită, în Delta Dunării, cu vedere spre Marea Neagră, cât și pentru existența sa din Epoca Fierului până în perioada bizantină. În epoca romană, Halmyris era punctul cel mai estic al graniței danubiene și probabil era centru de aprovizionare a flotei romane la Marea Neagră.*

------------------------------

Ciclo di conversazioni radiofoniche sulla conquista della Dacia da parte di Traiano, a cura di Livio Zerbini
Ciclu de dezbateri dedicate cuceririi Daciei de către Traian, realizate de Livio Zerbini

http://www.wr6.rai.it/dl/portaleRadio/media/ContentItem-0ad436bf-8d91-4377-9489-46b1ceedb3b3.html

Istituto Italiano di Cultura
http://www.iicbucarest.esteri.it/IIC_Bucarest/
Aleea Alexandru 41, Bucarest - 021-231 08 80 - iicbucarest@esteri.it

https://www.facebook.com/IstitutoItalianoDiCulturaBucarest