Prima paginăAnunțuriseptembrie 2015 › Curs "Conformarea energetică a clădirilor"
11 septembrie 2015

Curs "Conformarea energetică a clădirilor"

Stimați Colegi,

Revenim cu invitația de a participa la cursul despre "Conformarea
energetică a clădirilor" - îndrumător ing. Marius Șoflete. Cursul va avea loc vineri 18 septembrie 2015, între orele 09:00-15:00 la Concrete House din strada Institutul Medico-Medical nr. 22 (lângă Gara de Nord).
Cursul face parte din programul pilot de pregătire continuă organizat de
Filiala București a Ordinului Arhitecților din România în cadrul Anualei
de Arhitectură București, ediția 2015.
La acest curs se pot înscrie membrii Filialei București a O.A.R.
Participarea se face pe bază de înscriere prealabilă la filială și
achitarea taxei de 80 de lei/persoană. Numărul de locuri fiind limitat
înscrierile se vor face în ordinea solicitărilor.
Prezentăm alăturat descrierea cursului realizată de domnul ing. Marius Șoflete și în atașament programul acestuia.

Vă așteptăm,

11 septembrie 2015

arh. Cornelia Burcuș
Secretar Executiv
--
Filiala Teritorială București a Ordinului Arhitecților din România
str. Sf. Constantin nr.32, sector 1
010219 București, România

Punct de lucru
str. Academiei nr. 18 - 20, sector 1
010014 București, România

tel/fax: 021-3039226, 021-3077163
e-mail: oarbuc@rdsmail.ro
www.oar-bucuresti.ro
www.anuala.ro

Prezentare curs:

Eficiența energetică nu se poate defini ca o specialitate de sine stătătoare, fiiind poate cea mai tânără ramură în proiectarea construcțiilor. pentru că nu există o delimitare clară a atribuțiilor între specialități și nu știm exact în sarcina cui cade obținerea unei performanțe energetice maxime a unei clădiri?
Proiectarea termosistemului și conformarea energetică a unei construcții trebuie privită ca un domeniu de legătură între toate disiplinele împlicate în proiectare – arhitectură, structură, instalații și mai ales beneficiar iar cursul de față își propune în primul rând să stabiliească un limbaj comun între specialități.
Cursul cuprinde principii de proiectare și conformare energetică a unei clădiri, parametrii specifici ai materialelor termoizolante, analiză comparativă a materialelor termiozolante (inclusiv cost-beneficiu), fizica construcțiilor analiză comparativă a stratificațiilor specifice pentru construcții, punți termice și compensarea lor, tâmplării – proprietăți și analize compartive, venitlarea și recuperarea de căldură, permeabilitate și transfer de vapori, parametrii de comfonrt interior și calitatea vieții, consumul energetic și impactul asupra mediului, date climatice.
Partea practică cuprinde:
- aplicații de configurare a stratificațiilor și analiza comparativă a parametrilor specifici,
- modelarea punților termice cu ajutorul programelor de calcul cu element finit și îmbunătățirea acestora,
- studii de caz pe calculul termic global al unei case, moduri de optimizare și analize cost-beneficiu

11 septembrie 2015

ing. Marius Șoflete


Fișiere atașate: