Prima paginăAnunțuriiulie 2015 › Zilele Culturii Urbane la Uzina de Apă, 7-9 august
31 iulie 2015

Zilele Culturii Urbane la Uzina de Apă, 7-9 august

Stimate colege,
Stimați colegi,

Transmitem, în atașament, invitația Filialei Nord-Est a O.A.R. de participare la ”Zilele Culturii Urbane la Uzina de Apă” care se desfășoară în perioada 7-9 august 2015 la sediul filialei: str. Apeductului nr.4, Suceava, Jud. Suceava.
În acest an evenimentul, aflat la a IV-a ediție, are ca temă ”Patrimoniul arhitectural românesc din afara granițelor țării”.

Cu stimă,

31 iulie 2015

arh. Cornelia Burcuș
Secretar Executiv

--
Filiala Teritorială București a Ordinului Arhitecților din România
str. Sf. Constantin nr.32, sector 1
010219 București, România

Punct de lucru
str. Academiei nr. 18 - 20, sector 1
010014 București, România

tel/fax: 021-3039226, 021-3077163
e-mail: oarbuc@rdsmail.ro
www.oar-bucuresti.ro
www.anuala.ro

Vă transmitem alăturat invitația ce vă este adresată de către Filiala
teritorială NE a OAR de a participa la

*ZILELE CULTURII URBANE*
*LA „UZINA DE APĂ”*
*CENTRUL DE ARHITECTURĂ, CULTURĂ URBANĂ ȘI PEISAJ*

*ediția a IV-a cu tema :*
*PATRIMONIUL ARHITECTURAL ROMÂNESC *
*DIN AFARA GRANIȚELOR ȚĂRII*

*SUCEAVA, 7 – 9 AUGUST 2015*

Evenimentele ​sunt prilejuite de aniversarea a 100 + 3 ani de la darea în folosință a fostei „Uzine de apă” din Suceava și ​se vor desfășura după programul atașat la CENTRUL DE ARHITECTURĂ, CULTURĂ URBANĂ ȘI PEISAJ "Uzina de apă", Filiala Teritorială Nord-Est a Ordinului Arhitecților din România, din str. Apeductului nr. 4, 720019 Suceava, jud. Suceava.

Pentru confirmarea participării și informații suplimentare, persoanele de contact sunt:
Dna. Olimpia Deacu 0746163358
Dl. Adrian Semeniuc 0740069719
e-mail oar_nordest@yahoo.com

Cu deosebită considerație,
​Raluca Ștefan​


Fișiere atașate: