Prima paginăAnunțuriiunie 2015 › Concurs recrutare post membru grup de investigații și culegere date OAR București „Legislație și patrimoniu”
15 iunie 2015

Concurs recrutare post membru grup de investigații și culegere date OAR București „Legislație și patrimoniu”

Filiala Teritorială București a Ordinului Arhitecților din România organizează, în perioada 15 iunie- 14 iulie 2015, la sediul filialei din str. Academiei nr. 18-22, un concurs de recrutare pentru ocuparea unui post de membru al grupului de investigații, culegere date și analize privind modul de funcționare și acțiune a binomului legislație- patrimoniu, arhitectură-autoritate publică. Sunt căutate persoane capabile de a realiza investigații, analize și sinteze privind activitățile cuprinse în Anexa 1 la prezentul anunț. Candidații se pot înscrie până în data de 6 iulie 2015.

Scopul postului descris pe larg în Anexa 1 la prezentul anunț constă în culegerea de informații privind:

1. Documentații de arhitectură și urbanism pentru lucrări de interes public.

2. Documentații de arhitectură și urbanism cu prevederi de intervenție în zone protejate, în zone de protecție a monumentelor istorice, pe axe reprezentative ale orașului, cu efecte semnificative în peisajul urban.

3. Legislație în domeniul arhitecturii, urbanismului, investițiilor publice etc. despre București, de interes pentru activitatea Ordinului, de la administrația centrală și locală, și punerea acestora la dispoziția grupului de lucru în vederea stabilirii unei strategii de abordare a problematicii și de comunicare.

CERINȚE POST
- studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în unul dintre domeniile fundamentale: arhitectură, urbanism, drept, jurnalism, sociologie, psihologie;
- gradul de ocupare a postului: 40 ore/ săptămână, 8 ore/ zi;
- mediul de lucru: birou și deplasări pe teren;
- cunoștințe operare PC: Microsoft Office;
- limbi străine: engleză, cel puțin la un nivel satisfăcător, scris și vorbit;
- cetățenie: română;
- domiciliul stabil în București;
- punctualitate;
- disponibilitate pentru program prelungit.

Studiile postuniversitare, activitatea de voluntariat care au implicat lucrul cu comunitatea efectuate în domeniul arhitectură – urbanism, un bun nivel de comunicare dobândit și demonstrabil prin activități anterioare în domeniu, cunoștințe operare Adobe Photoshop și Autocad se constituie în avantaje.

DESFĂȘURARE CONCURS
Concursul constă în 2 faze: selecția dosarelor și interviul.
Concursul se va desfășura la sediul Filialei Teritoriale București a Ordinului Arhitecților din România din str. Academiei nr. 18-22, Sector 1, București, după cum urmează:
- anunț concurs: 15 iunie 2015
- înscrierea la concurs prin depunerea dosarelor se face în perioada 20 iunie – 6 iulie 2015 (luni-joi, orele 8:30 - 17:00, vineri, orele 8:30 – 14:30);
- luni, 6 iulie, ora 17:00 – termen-limită de primire a dosarelor la secretariatul O.A.R. București, indiferent dacă acesta este depus personal sau printr-un serviciu de curierat;
- selecția dosarelor se realizează în perioada 6 – 8 iulie 2015;
- invitarea candidaților la interviu 8 iulie;
- interviul va avea loc în data de 14 iulie, cu începere de la ora 10:00.

CONȚINUTUL DOSARELOR ÎNSCRISE ÎN CONCURS:
- scrisoare de motivație (maximum 1 pagină A4, română);
- curriculum vitae (maximum 2 pagini A4, română);
- o recomandare de la un fost angajator/ coordonator activitate, de la un cadru didactic din învățământul superior, de la o personalitate în domeniu (maximum 1 pagină A4 pentru fiecare recomandare);
- material documentar: text (circa 750 cuvinte, română) + anexă (circa 750 cuvinte, română) + imagini (cel mult 5);
- alte materiale considerate utile de către candidat (nu mai mult de 5 pagini A4);
- copie Carte Identitate;
- copie Diplomă absolvire.

Precizări privind materialul documentar depus de către candidat:
-textul, creație proprie, va consta într-o analiză a unei probleme actuale, manifestată în București, ce ține de domeniul arhitecturii (protecția patrimoniului, intervenții urbanistice, de design urban, de arhitectură);
-anexa, va conține propuneri de modificare a legislației în vigoare prezentate sub forma unui tabel paginat pe orizontală, având următoarele coloane „text lege”, „amendament”, „motivație”
-dacă se consideră necesar, textul va conține note de subsol și bibliografie (în afara celor 750 + 750 cuvinte);
-notele și bibliografia nu vor depăși, cumulat, 200 de cuvinte;
-imaginile pot aparține candidatului sau pot fi preluate.
Documentele din dosar se depun într-un exemplar în format tipărit și în format digital .jpg sau .pdf needitabil.
Doar candidații selectați în urma primei faze vor fi invitați să susțină interviul.

CRITERII SELECȚIE
Pentru faza I (selecție dosar):
-relevanța subiectului tratat de candidat;
-materialul documentar dovedește cunoștințele candidatului în domeniu, abilitatea lui de a se documenta și de a realiza analize și sinteze;
-experiența și pregătirea profesională, lucrul cu comunitatea, implicarea în dezbateri publice.

Pentru faza a II-a:
-interes pentru problemele Bucureștiului ce țin de arhitectură, urbanism și domeniile conexe
-capacitate de analiză și sinteză
-atenție la detaliu și capacitatea unei priviri de ansamblu.

BIBLIOGRAFIE ORIENTATIVĂ
-Legea 50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor;
-Legea 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice;
-Legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul;
-Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică;
-Prezentarea ședințelor Comisiei Tehnice de Urbanism și Amenajarea Teritoriului a P.M.B. publicată de O.A.R. București (http://www.oar-bucuresti.ro/documente/sedinte_ctuat/)

Pentru relații suplimentare vă invităm să consultați materialul anexat sau să vă adresați Filialei Teritoriale București a Ordinului Arhitecților din România, la tel/fax: 021.303.92.26, 021.315.50.66, luni-joi, orele 8:30 - 17:00, vineri, orele 8:30 - 14:30.

15 iunie 2015

arh. Bogdan Bogoescu
Vicepreședinte O.A.R. București

--
Filiala Teritorială București a Ordinului Arhitecților din România
str. Sf. Constantin nr.32, sector 1
010219 București, România

Punct de lucru
str. Academiei nr. 18 - 20, sector 1
010014 București, România

tel/fax: 021-3039226, 021-3077163
e-mail: oarbuc@rdsmail.ro
www.oar-bucuresti.ro
www.anuala.ro


Fișiere atașate: