Prima paginăAnunțurimai 2015 › Selecția firmei de construcție pentru execuția lucrărilor de amenajare și consolidare a sediului Filialei Teritoriale București a O.A.R.
27 mai 2015

Selecția firmei de construcție pentru execuția lucrărilor de amenajare și consolidare a sediului Filialei Teritoriale București a O.A.R.

Anunț privind selecția firmei de construcție pentru execuția lucrărilor de amenajare și consolidare a sediului Filialei Teritoriale București a O.A.R.

Filiala Teritorială București a O.A.R. organizează procedura de selecție de oferte în vederea desemnării antreprenorului general pentru executarea lucrărilor de amenajare și consolidare a imobilului S+P+1+M situat în str. Sf. Constantin nr.32, sector 1, București.
Proiectul în faza PT (inclusiv antemăsurătorile) – pentru arhitectură, structură și instalații generale - este pus la dispoziția celor interesați pe CD și poate fi ridicat de la sediul Filialei București a O.A.R. din str. Academiei nr.18-20, sector 1, București (la parterul Universității de Arhitectură și Urbanism ”Ion Mincu” București) începând cu ziua de marți 02 iunie 2015 între orele 9:00-15:00.
Imobilul poate fi vizitat cu o programare prealabilă, persoană de contact domnul contabil șef, ec. Adrian Mărășescu, tel.0727 730 039 sau secretariat 021 303 92 26.
Ofertele vor cuprinde următoarele documente:
-Portofoliu de lucrări care să ateste profesionalismul și experiența în lucrări similare (restaurări, reamenajări, consolidări), inclusiv dovada personalului de specialitate în lucrările de acest tip.
-Scrisoare de bonitate bancară.
-Certificat de atestare fiscală.
-Declarație pe propria răspundere că firma nu se află în executare silită sau nu s-a solicitat deschiderea nici unei proceduri de insolvență.
-Grafic de desfășurare a lucrărilor (termene apreciate în funcție de solicitarea beneficiarului de a utiliza prin rotație anumite spații – circa 10% pentru organizarea unor întâlniri profesionale).
-Oferta financiară, cu grafic de eșalonare a plăților, defalcat pe categorii generale de lucrări, specialități (arhitectură, structură, instalații generale).
Oferta se va elabora în regim de antrepriză generală și se va depune la sediul Filialei Teritoriale București a O.A.R. din str. Academiei nr.18-20, sector 1, București până în ziua de luni 15 iunie 2015 inclusiv, orele 15:00.

27 mai 2015

Comisia Tehnică de urmărire a lucrărilor
de amenajare și consolidare a imobilului
din str. Sf. Constantin nr.32

--
Filiala Teritorială București a Ordinului Arhitecților din România
str. Sf. Constantin nr.32, sector 1
010219 București, România

Punct de lucru
str. Academiei nr. 18 - 20, sector 1
010014 București, România

tel/fax: 021-3039226, 021-3077163
e-mail: oarbuc@rdsmail.ro
www.oar-bucuresti.ro
www.anuala.ro