Prima paginăAnunțurimai 2015 › Sesiunea de Atestare a Dreptului de Semnătură 26-27 iunie 2015
6 mai 2015

Sesiunea de Atestare a Dreptului de Semnătură 26-27 iunie 2015

Stimate colege,
Stimați colegi,

Transmitem, din partea O.A.R., Calendarul Sesiunii de Atestare a
Dreptului de Semnătură programată pentru 26-27 iunie 2015.
Formularul de înscriere se va completa la sediul Filialei București a
O.A.R. la data depunerii dosarului de acte.
Atașăm documentul O.A.R. conținând actele necesare înscrierii la atestare.
Precizăm că arhitecții și conductorii arhitecți cu domiciliul în
București care doresc să se prezinte la atestare în această sesiune vor
depune dosarul de documente la Filiala București a O.A.R. până cel
târziu miercuri 03 iunie 2015.

Cu stimă,

06 mai 2015

arh. Cornelia Burcuș
Secretar Executiv

--
Filiala Teritorială București a Ordinului Arhitecților din România
str. Sf. Constantin nr.32, sector 1
010219 București, România

Punct de lucru
str. Academiei nr. 18 - 20, sector 1
010014 București, România

tel/fax: 021-3039226, 021-3077163
e-mail: oarbuc@rdsmail.ro
www.oar-bucuresti.ro
www.anuala.ro

Calendarul Sesiunii de Acordare a Dreptului de Semnătură 26-27 Iunie
2015, este următorul:

până la 3 iunie se depun dosarele la filiale;

până la 5 iunie se emit dovezile de efectuare a stagiului;

până la 10 iunie dosarele trebuie să ajungă la OAR, sediul central;

pe 23 iunie se afișează lista programărilor;

pe 26 - 27 iunie are loc sesiunea de interviuri;

pe 30 iunie - anunțarea rezultatelor.

Cu stimă,
--

Iulian Tepure
secretar

Ordinul Arhitecților din România
str. Arthur Verona, Pictor nr.19
010312, București, România
tel/fax: 021 317 26 34, 0728 872 150
www.oarsquarespace.com // www.oar.org.ro


Fișiere atașate: