Prima paginăAnunțuriaprilie 2015 › Newsletter-ul ARCUB privind consultarea publică „Strategia culturală și creativă a Bucureștiului 2015-2025”
28 aprilie 2015

Newsletter-ul ARCUB privind consultarea publică „Strategia culturală și creativă a Bucureștiului 2015-2025”

Stimate colege,
Stimați colegi,

Vă transmitem alăturat newsletter-ul ARCUB privind consultarea publică „Strategia culturală și creativă a Bucureștiului 2015-2025”.
Documentul supus consultării publice poate fi descărcat la adresa:
„Strategia culturală și creativă a Bucureștiului 2015-2025” http://arcub.ro/downloads/pdf/Strategia_culturala_si_creativa_a_Bucurestiului_2015.pdf Cu stimă,

28 aprilie 2015

arh. Cornelia Burcuș
Secretar Executiv

--
Filiala Teritorială București a Ordinului Arhitecților din România
str. Sf. Constantin nr.32, sector 1
010219 București, România

Punct de lucru
str. Academiei nr. 18 - 20, sector 1
010014 București, România

tel/fax: 021-3039226, 021-3077163
e-mail: oarbuc@rdsmail.ro
www.oar-bucuresti.ro
www.anuala.ro

** ARCUB lansează spre consultare publică „Strategia culturală și creativă a Bucureștiului 2015-2025”, primul document strategic dedicat sectorului cultural, dinamicii creative și participării culturale la nivelul municipiului București. Operatorii culturali, societatea civilă și cetățenii capitalei sunt invitați să parcurgă documentul și să transmită observații și sugestii asupra studiului, precum și recomandări de continuare a demersului până pe data de 1 iunie 2015, pe adresa de e-mail strategie@arcub.ro.

„Strategia culturală și creativă a Bucureștiului 2015-2025” a fost lansată ca proiect în vara anului 2014 de către ARCUB - Centrul de Proiecte Culturale al Primăriei Municipiului București și a fost elaborată în forma supusă consultării de către o echipă de consultanți independenți coordonată de Asociația PostModernism Museum: Modernism.ro, Formare Culturală, Asociația Oricum, Asociația Operatorilor Culturali din România. Alături de aceștia, au lucrat echipe de sociologi și experți consultanți în domenii culturale și creative din București.

În forma supusă consultării publice, strategia presupune o analiză a vieții culturale locale, a culturii și creativității ca stil de viață (Diagnoză) și o propunere de direcții de acțiune pentru următorii 10 ani (Viziune și Plan de acțiune). Elaborarea strategiei a implicat cercetarea calitativă și cantitativă a diverselor segmente culturale și creative ale Bucureștiului, cu scopul de a afla starea actuală a fiecărui domeniu identificat, respectiv potențialul său de schimbare și oportunitățile de dezvoltare în următorii 10 ani. Documentul propune în final o viziune și un plan de acțiune în domeniile culturale și creative. Planul de Acțiune este construit pe o structură de tip Efect Domino la trei niveluri: Axe transversale, Obiective și Acțiuni care, prin aplicarea lor, duc la o dezvoltare sustenabilă a orașului și la tipuri de rezolvări de probleme „în cascadă”.

„Strategia culturală și creativă a Bucureștiului 2015-2025” propune 11 domenii culturale și creative la nivelul capitalei. Sectoarele culturale și creative au fost structurate pe 7 domenii, pornind de la premisa frecvenței numărului de acțiuni culturale specifice fiecărui segment, de la impactul lor asupra publicurilor dar și de la potențialul de dezvoltare pe care acestea îl dețin: arte vizuale, artele spectacolului, muzică, arhitectură/ urbanism/ design/ fashion/ hand-made, film, publishing, patrimoniu. Acestora le-au fost adaugate alte 4 domenii intersectoriale sub titulaturile de: media & interactive media, business of communication, arta comunitară și educație.

Misiunea „Strategiei culturale și creative a Bucureștiului 2015-2025” este aceea de a promova cultura ca generatoare a dezvoltării economice durabile și a coeziunii sociale, răspunzând cadrului și premizelor candidaturii Bucureștiului pentru titlul de „Capitală Europeană a Culturii 2021”.

Documentul supus consultării publice poate fi descărcat de aici: „Strategia culturală și creativă a Bucureștiului 2015-2025” http://arcub.ro/downloads/pdf/Strategia_culturala_si_creativa_a_Bucurestiului_2015.pdf .
------------------------------------------------------------

============================================================
ARCUB - Centrul Cultural al Municipiului Bucuresti
Adresa: Hanul Gabroveni - Str. Lipscani nr. 84-90, Bucuresti
Tel: 021.795.36.02/03
Fax: 021.795.36.04
e-mail: secretariat@arcub.ro
web: www.arcub.ro