Prima paginăAnunțuriaprilie 2015 › Calendarul evenimentelor culturale organizate de Institutul Italian de Cultură din București în luna aprilie 2015
17 aprilie 2015

Calendarul evenimentelor culturale organizate de Institutul Italian de Cultură din București în luna aprilie 2015

Stimate colege,
Stimați colegi,

Transmitem alăturat Calendarul evenimentelor culturale organizate de Institutul Italian de Cultură din București în luna aprilie 2015 printre care figurează Conferința prof. Stefano D'Avino de la Universitatea G. D'Annunzio, Chieti/Pescara, pe tema ”Contribuția italiană la proiectele de restaurare din România”.

Cu stimă,

17 aprilie 2015

arh. Cornelia Burcuș
Secretar Executiv

--
Filiala Teritorială București a Ordinului Arhitecților din România
str. Sf. Constantin nr.32, sector 1
010219 București, România

Punct de lucru
str. Academiei nr. 18 - 20, sector 1
010014 București, România

tel/fax: 021-3039226, 021-3077163
e-mail: oarbuc@rdsmail.ro
www.oar-bucuresti.ro
www.anuala.ro

Doamna/Domnule Arhitect,

Va transmitem mai jos Calendarul evenimentelor culturale organizate de
Institutul Italian de Cultura din Bucuresti in luna aprilie 2015, printre care figureaza, pe 20 aprilie 2015, ora 18:00, *Conferinta Prof. Stefano D'Avino de la Universitatea G. D’Annunzio, Chieti/Pescara, pe tema "Contributia italiana la proiectele de restaurare din Romania", cu ocazia Bilantului a cinci ani de parteneriat intre Universitatile G. d'Annunzio din Chieti si Pescara si Universitatea de Arhitectura si Urbanism I. Mincu din Bucuresti.

Cu deosebita consideratie,

Mariana Ionescu
Consilier Relatii Internationale

Ordinul Arhitecților din România
str. Arthur Verona, Pictor nr.19
010312, București, România
tel/fax: 021 317 26 34, 0728 872 150
e-mail: office@oar.org.ro

CALENDARIO EVENTI APRILE 2015
Printre celebritățile din lumea jazz-ului
GIANLUIGI TROVESI, GIANNI COSCIA
și MICHELE RABBIA
la in church festival
http://jazz.ro/en/proiecte/filter-type/jazz-in-church-festival_14

16-19 aprilie 2015 Biserica Luterană, București

17 aprilie, ora 20.00
Eivind Aarset & Michele Rabbia
http://jazz.ro/en/proiecte/eivind-aarset-michele-rabbia_58

19 aprilie, ora 20.00
Gianluigi Trovesi & Gianni Coscia*
http://jazz.ro/en/proiecte/gianluigi-trovesi-gianni-coscia-_63

pentru bilete și informații click aici
http://jazz.ro/ .
Fra i più grandi nomi del jazz
GIANLUIGI TROVESI, GIANNI COSCIA e MICHELE RABBIA
la in church festival
http://jazz.ro/en/proiecte/filter-type/jazz-in-church-festival_14

16-19 aprile 2015 Chiesa Luterana, Bucarest

17 aprile, ore 20.00
Eivind Aarset & Michele Rabbia
http://jazz.ro/en/proiecte/eivind-aarset-michele-rabbia_58

19 aprile, ore 20.00
Gianluigi Trovesi & Gianni Coscia
http://jazz.ro/en/proiecte/gianluigi-trovesi-gianni-coscia-_63

per biglietti e informazioni cliccare qui
http://jazz.ro/ .

Contribuția italiană la proiectele de restaurare din România

Bilanțul a cinci ani de parteneriat între Universitățile G. d'Annunzio din Chieti și Pescara și Universitatea de Arhitectură și Urbanism I. Mincu din București

Conferință susținută de Prof. Stefano D'Avino, Universitatea G. D’Annunzio, Chieti/Pescara 20 aprile 2015, ore 18.00
Sede dell'Istituto
Aleea Alexandru 41, Bucarest
L'apporto italiano al restauro in Romania

Bilancio di cinque anni di partenariato fra le Università G. d'Annunzio di Chieti e Pescara e l'Università di Architettura e Urbanistica I. Mincu di Bucarest

Conferenza del Prof. Stefano D'Avino
Università G. D’Annunzio, Chieti/Pescara 20-25 aprilie 2015

Universitatea Națională de Muzică din București

Workshop de muzică veche susținut de reprezentanți ai Colegiului Ghisleri din Pavia și ai Ansamblului de muzică veche
Ghisleri Choir & Consort din Pavia

25 aprilie 2015, ora 20.00
Catedrala Sf. Iosif - Str. G-ral Berthelot 17

Concert de muzică sacră italiană
organizat în cadrul Festivalului Chei al Universității Naționale de
Muzică București
VIVALDI - GALUPPI
Orchestra de BAROCkeri a Universității
Naționale de Muzică București
Corul Universității Naționale de Muzică București
Dirijor: Giulio Prandi

Concert organizat cu sprijinul Institutului Italian de Cultură din
București 20-25 aprile 2015
Università Nazionale di Musica di Bucarest

Workshop di musica antica tenuto da rappresentanti del Collegio Ghisleri di Pavia e dell'Ensemble di musica antica
Ghisleri Choir & Consort di Pavia

25 aprile 2015, ore 20.00
Cattedrale San Giuseppe - Str. G-ral Berthelot 17

Concerto di musica sacra italiana
nell'ambito del Festival Chei dell'Università Nazionale di Musica di
Bucarest
VIVALDI - GALUPPI
L'Orchestra di BAROCkeri dell'Università Nazionale di Musica di Bucarest
Il Coro dell'Università di Musica di Bucarest
Direttore d'orchestra: Giulio Prandi

Concerto organizzato con il sostegno dell'Istituto Italiano di Cultura di Bucarest

Artele și gastronomia.
Moduri și exemple ale unei conexiuni

Conferință susținută de Prof. Fabrizio Lollini
(Universitatea din Bologna)

Conferința va avea ca punct de plecare volumul omonim ce conține
Documentele Simpozionului desfășurat la Bologna, în zilele de 15 și 16
octombrie 2012. Publicat în 2014, volumul cuprinde versiunile scrise ale
materialelor prezentate în cadrul simpozionului. 23 aprile 2015, ore 18.30
Sede dell'Istituto
Aleea Alexandru 41, Bucarest

Le arti e il cibo.
Modalità ed esempi di un rapporto

Conferenza del Prof. Fabrizio Lollini
(Università di Bologna)

La conferenza avrà come punto di partenza l'omonimo volume contenente gli Atti del Convegno svoltosi a Bologna il 15 e il 16 ottobre 2012. Pubblicato nel 2014, il volume raccoglie le versioni scritte dei contributi presentati al convegno. Cea de-a cincea întâlnire din cadrul ciclului de seminarii pentru profesorii de italiană
"Profesorul de calitate"

WEB e Didattica:
ICoN - le nuove frontiere

Prezintă:
Nadia Gatto, responsabilă cursuri de italiană ICoN
și Elisa Bianchi, coordonator Redactare cursuri de italiană ICoN
Coordonator - Maria Angela Rapacciuolo *25 aprile 2015, ore 10.00 - 17.30
Sede dell'Istituto
Aleea Alexandru 41, Bucarest Il quinto incontro del ciclo seminariale
per docenti di italiano
"L'Insegnante di qualità"

WEB e Didattica:
ICoN - le nuove frontiere

Relatori:
Nadia Gatto, responsabile corsi di lingua ICoN
ed Elisa Bianchi, coordinatrice Redazione corsi di lingua ICoN
Coordinatrice - Maria Angela Rapacciuolo Ferestre spre suflet, dor de Italia ediția a II-a, miercuri, 29 aprilie 2015, ora 18.00
Sediul Institutului, Aleea Alexandru 41
intrarea liberă

EXPOZIȚIE DE PICTURĂ, SCULPTURĂ, GRAFICĂ, DESIGN
a studenților și absolvenților Universității Naționale de Arte București

Vernisajul va fi urmat de un

RECITAL DE MUZICĂ CLASICĂ
Arii din opere ale unor compozitori italieni
interpretate de studenții Universității Naționale de Muzică București

Coordonator - prof. Otilia Doroteea Borcia

Finestre verso l'anima, «dor» d'Italia
II edizione, mercoledì, 29 aprile 2015, ore 18.00
Sede dell'Istituto, Aleea Alexandru 41
ingresso libero

MOSTRA DI PITTURA, SCULTURA, GRAFICA, DESIGN
degli studenti e dei laureati dell'Università Nazionale di Belle Arti di
Bucarest

L'inaugurazione sarà seguita da un

RECITAL DI MUSICA CLASSICA
Arie di opere di compositori italiani
interpretate dagli studenti dell'Università Nazionale di Musica di Bucarest

Coordinatrice - prof. Otilia Doroteea Borcia
Vi segnaliamo le ultime due proiezioni del nostro CINEFORUM / Vă
semnalăm și ultimele două proiecții din cadrul CINEFORUMULUI

16 aprile, ore 19.00*, Sede dell'Istituto, Aleea Alexandru 41
L'intrepido - regia G. Amelio, commedia, 2013

******

30 aprile, ore 19.00, Sede dell'Istituto, Aleea Alexandru 41
L'ultima ruota del carro - regia G. Veronesi, commedia 2012