Prima paginăAnunțurifebruarie 2015 › Activitatea Conducerii Filialei București a Ordinului Arhitecților din România în perioada 16-20 februarie 2015
24 februarie 2015

Activitatea Conducerii Filialei București a Ordinului Arhitecților din România în perioada 16-20 februarie 2015

Doamna arh. Raluca Munteanu,
Vicepreședinte cu probleme profesionale

-Marți 17 feb - întâlnire de lucru cu arh. Șerban Sturdza, președinte
Filiala București a O.A.R. și arh. Șerban Țigănaș, președinte O.A.R.

-Miercuri 18 feb - întâlnire de lucru cu antropolog Iris Șerban pentru
activitatea centrului de informare a O.A.R. și realizarea unei propuneri de activități cu Liceul Cervantes în timpul Școlii Altfel;

-Joi 19 feb - audiență la arhitectul șef al sectorului 4, arh. Daniel
Cărămidă pe tema calității locuirii în cartierele de locuințe colective,
afectate de retrocedarea spațiilor libere dintre clădirile existente;

-Vineri 20 feb - întîlnire de lucru cu arh. Emil Ivănescu, vicepreședinte, pentru detalierea conceptului și programului Anualei de Arhitectură;

-Duminică 22 feb - întâlnire de lucru cu arh. Șerban Sturdza, președinte
Filiala București a O.A.R. pentru proiectul Casa Enescu din Mihăileni și discutarea anumitor aspecte legate de Anuala de Arhitectură.

arh. Raluca Munteanu
Vicepreședinte cu Probleme Profesionale

--
Filiala Teritorială București a Ordinului Arhitecților din România
str. Sf. Constantin nr.32, sector 1
010219 București, România

Punct de lucru
str. Academiei nr. 18 - 20, sector 1
010014 București, România

tel/fax: 021-3039226, 021-3077163
e-mail: oarbuc@rdsmail.ro
www.oar-bucuresti.ro
www.anuala.ro